Archivy

Statut Sociálního fondu ČMOSA

Sociální fond Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen „sociální fond“) je určen k zabezpečování kulturních, tělovýchovných, sociálních a dalších potřeb zaměstnanců v pracovním poměru k Českomoravskému odborovému svazu civilních zaměstnanců armády, důchodcům, kteří při prvém odchodu do starobního důchodu nebo invalidního důchodu pro invaliditu třetího stupně pracovali u odborového svazu, a rodinným příslušníkům zaměstnanců odborového svazu; za rodinného příslušníka člena odborového svazu se považuje manžel/manželka, druh/družka, partner a nezaopatřené dítě.

Sociální fond byl zřízen rozhodnutím Ústředního výboru Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády a veškerá plnění ze sociálního fondu, s výjimkou sociálních výpomocí, sociálních půjček a darů, jsou oprávněným osobám poskytována nepeněžní formou (na poskytnutí příspěvku nebo jiné plnění ze sociálního fondu není právní nárok).

Statut Sociálního fondu Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády je vydáván v souladu s ustanovením čl. 74 písm. b) bod 10 Stanov Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády a celé jeho znění naleznete zde.

Poslední změna: 22/03/2022

 

ČMOSA

Dnes

  • Sobota 23. září 2023
  • Svátek má Berta
  • Zítra má svátek Jaromír
  • Je 39. týden
248949