Archivy

Předsednictvo ČMOSA

  • je nejvyšším orgánem odborového svazu mezi zasedáními ústředního výboru (za svojí činnost odpovědno ústřednímu výboru),
  • je statutárním a výkonným orgánem odborového svazu,
  • řídí činnost odborového svazu a rozhoduje o všech záležitostech odborového svazu,
  • jeho volební období je čtyřleté,
  • má 11 členů (předsednictvo tvoří předseda odborového svazu, místopředseda/místopředsedové odborového svazu a další členové předsednictva volení z řad členů ústředního výboru),
  • schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za dva měsíce.
poř.  Příjmení a jméno, titul  Funkce
1.  Dalecká Šárka  členka
2.  Fetterová Jaroslava  členka
3.  Fojtíková Zuzana  místopředsedkyně ČMOSA
4.  Havlín Miloslav, Mgr., Ph.D.  člen
5.  Hejzlarová Lenka  členka
6.  Hynek Petr  člen
7.  Ivica Peter, Ing.  člen
8.  Keltnerová Renata, Ing.  členka
9.  Němec Radek, Ing.  člen
10.  Petrovka Michal  předseda ČMOSA
11.  Vondrová Lea, Ing.  místopředsedkyně ČMOSA

V souladu s čl. 87 Stanov ČMOSA za předsednictvo právně jedná navenek jako zástupce odborového svazu předseda odborového svazu, v jeho nepřítomnosti místopředseda odborového svazu nebo jiný člen předsednictva pověřený předsednictvem.

Schůzi předsednictva svolává předseda odborového svazu, a to nejméně 15 dnů před jejím konáním. Předseda odborového svazu je povinen svolat schůzi předsednictva, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů předsednictva nebo revizní komise odborového svazu, tak, aby se schůze předsednictva konala nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti předsedovi odborového svazu; v takovém případě se lhůta stanovená ve větě druhé zkracuje na 7 dnů.

Schůzi předsednictva zpravidla řídí předseda odborového svazu. Schůze předsednictva se může účastnit předseda revizní komise odborového svazu nebo jiný člen revizní komise odborového svazu pověřený revizní komisí odborového svazu.

Předsednictvu ČMOSA je mj. vyhrazeno svolávat zasedání ústředního výboru (čl. 86 písm. a Stanov ČMOSA), či jmenovat a odvolávat předsedu a další členy odvětvové, profesní a zájmové sekce (čl. 86 písm. e Stanov ČMOSA), stejně jako vykonávat práva a povinnosti zaměstnavatele ve smyslu příslušných právních předpisů vůči uvolněným voleným funkcionářům odborového svazu pro výkon funkce a zaměstnancům v Kanceláři odborového svazu (čl. 86 písm. f Stanov ČMOSA.

V souladu s ustanovením čl. 74 písm. b) bod 7 Stanov ČMOSA je vydán Jednací řád Předsednictva ČMOSA, který upravuje přípravu a pravidla jednání Předsednictva ČMOSA.

Poslední změna: 01/11/2023

ČMOSA

Dnes

  • Neděle 26. května 2024
  • Svátek má Filip
  • Zítra má svátek Valdemar
  • Je 22. týden
318404