Archivy

Sekce ČMOSA

Ústředním výborem ČMOSA byly dle čl. 2 odst. 3 Statutu odvětvových, profesních a zájmových sekcí Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen „Statut sekcí ČMOSA“) na základě požadavků organizačních jednotek odborového svazu zřízeny čtyři odvětvové, profesní a zájmové sekce, a to

 1. sekce skladových útvarů,
 2. sekce správy nemovitého majetku,
 3. sekce vojenských hasičů a
 4. sekce mládeže.

Postavení, působnost a pravidla činnosti sekcí ČMOSA upravuje výše zmíněný Statut sekcí ČMOSA, který byl vydán jako vnitrosvazový dokument v souladu s ustanovením čl. 74 písm. b) bod 9 Stanov ČMOSA.

Jmenovat a odvolat předsedu a další členy sekce je dle čl. 86 písm. e) Stanov ČMOSA vyhrazeno Předsednictvu ČMOSA.

Předsednictvo ČMOSA dle čl. 4 odst. 2 Statutu sekcí ČMOSA stanovuje i počet členů dané sekce, přičemž funkční období člena sekce je dle čl. 4 odst. 4 Statutu sekcí ČMOSA čtyři roky.

Složení (členové) sekcí ČMOSA

Předsednictvo ČMOSA jmenovalo členy sekcí ČMOSA na 4. schůzi Předsednictva ČMOSA dne 15. března 2022. Funkční období členů sekcí ČMOSA jsou čtyři roky.

Sekce skladových útvarů:

 1. Lenka Hejzlarová – předsedkyně ZO ČMOSA při VZ 551230 Týniště nad Orlicí
 2. Božena Svánovská – předsedkyně ZO ČMOSA při VZ 551220 Brno
 3. František Polívka – předseda ZO ČMOSA při VZ 551240 Jaroměř
 4. Hana Kvochová – předsedkyně ZO ČMOSA při VZ 551250 Pardubice
 5. Zuzana Čiháková – předsedkyně ZO ČMOSA při VZ 551240 Lázně Bohdaneč
 6. Ludmila Talandová – předsedkyně ZO ČMOSA při VZ 551210 Štěpánov
 7. Jitka Smyslová – předsedkyně ZO ČMOSA při VZ 551210 ZU Štěpánov

Sekce správy nemovitého majetku:

 1. Tomáš Chmel – předseda ZO ČMOSA při ÚSNI České Budějovice
 2. Pavlína Kadlecová – předsedkyně ZO ČMOSA při VUSS Praha
 3. Jaroslav Kuneš – místopředseda ZO ČMOSA při VÚ 4312 Strakonice
 4. Lenka Bucková – členka ZO ČMOSA při VZ 5512 Bohdaneč
 5. Jaroslava Kubíková – členka ZO ČMOSA při VZ 5512 Týniště nad Orlicí
 6. Marta Šuleková – členka ZO ČMOSA při VZ 6817 Boletice
 7. Vlastimil Kořínek – předseda ZO ČMOSA při VUSS Pardubice
 8. Aleš Přichystal – předseda ZO ČMOSA při VUSS Brno, pracoviště Olomouc
 9. Jiří Hodaň – předseda ZO ČMOSA při VUSS Brno

 Sekce vojenských hasičů:

 1. Jan Grepl – předseda ZO ČMOSA při VHJ Libavá
 2. Vítězslav Homolka – člen ZO ČMOSA při VHJ Hradiště-Dlouhá
 3. Pavel Brychlec – místopředseda ZO ČMOSA při VHJ VZ 8129 Libavá
 4. Josef Zinke – člen ZO ČMOSA při VÚ 2427 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou
 5. Štefan Mackovič – člen ZO ČMOSA při Posádce Stará Boleslav
 6. Jan Ryška – člen ZO ČMOSA při VZ 5512 Čermná nad Orlicí

Sekce mládeže:

 1. Lea Vondrová – předsedkyně ZO ČMOSA při ÚVN Praha

Poslední změna: 29/03/2022

ČMOSA

Dnes

 • Neděle 26. května 2024
 • Svátek má Filip
 • Zítra má svátek Valdemar
 • Je 22. týden
318404