Archivy

Fotoarchiv

ROK 2022

Sjezd Slovenského odborového svazu zaměstnanců obrany, Slovenská republika, Trenčín: Dne 25. 5. 2022 se předseda ČMOSA Michal Petrovka zúčastnil v Trenčíně VIII. sjezdu Slovenského odborového svazu zaměstnanců obrany (VIII. zjazd Slovenského odborového zväzu zamestnancov obrany; dále jen „SOZ ZO“), kde mj. proběhla volba nového vedení odborového svazu. Svou pozici předsedkyně odborového svazu obhájila Mgr. Katarína Krajčová. Členy Předsednictva Výkonného výboru SOZ ZO byli nově zvoleni:

 • PhDr. Alena Camberová (ÚVN Ružomberok),
 • Peter Ďuriš (Letecké opravovne Trenčín),
 • Ing. Pavel Korčok (VÚ 1037 Martin),
 • Ing. Viktor Mudrák (VÚ 5728 Poprad-Kvetnica),

a členy Revizní komise SOZ ZO byli nově zvoleni:

 • Mgr. Alena Dobiašová (Práp. podpory velenia Trenčín) – předsedkyně,
 • Bc. Štefánia Klukošová (ÚVN Ružomberok),
 • Jana Fogeltonová (MSM Trenčín).

Setkání se zástupci Agentury logistiky v Týništi nad Orlicí: Dne 19. 5. 2022 proběhlo v pořadí již třetí setkání zástupců ČMOSA se zástupci Agentury logistiky ve věci personální zabezpečení funkcí na nižších platových třídách u center logistiky (primárně u Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč, Úsek oprav Jaroměř), tentokráte v Centru zabezpečení munice v Týništi nad Orlicí.

Za Centrum se tohoto setkání primárně zúčastnil mjr. Mgr. Jan Šimon, zástupce velitele Centra zabezpečení munice v Týništi nad Orlicí ALog, a kpt. Ing. Jan Ulman, za ČMOSA předseda odborového svazu Michal Petrovka, členky Předsednictva ČMOSA Lenka Hejzlarová a za Kancelář ČMOSA Ing. Světlana Trojanová.

Na programu setkání, které probíhalo v přátelské atmosféře, byla prezentace činnosti Centra zabezpečení munice zástupcem náčelníka, následovala prohlídka jednotlivých pracovišť a seznámení s náplní práce na pracovních pozicích zařazených v nižších platových třídách v daném Centru a na závěr proběhlo setkání zástupců ČMOSA s členy závodního výboru ZO ČMOSA při ALog Týniště nad Orlicí (VZ5512).

VIII. Sjezd ČMKOS: Ve dnech 29. a 30. dubna 2022 se v Hotelu Olšanka v Praze uskutečnil VIII. Sjezd Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen „ČMKOS“), největší odborové centrály v České republice. Na tomto sjezdu byl již potřetí zvolen předsedou ČMKOS Josef Středula a ve vedení na další čtyři roky rovněž zůstává i Ing. Radka Sokolová a JUDr. Vít Samek (místopředsedové ČMKOS).

Delegáti VIII. Sjezdu ČMKOS mimo jiné také formulovali své priority na příští čtyři roky. Za ČMOSA se sjezdu zúčastnil předseda odborového svazu Michal Petrovka, místopředsedkyně odborového svazu Ing. Lea Vondrová a členka Předsednictva ČMOSA Jaroslava Fetterová.

ČMKOS se jako jeden ze sociálních partnerů aktivně účastní tripartitních jednání s vládou a zaměstnavateli v rámci Rady hospodářské a sociální dohody ČR. Při slavnostním zahájení proto předseda Josef Středula přivítal řadu významných hostů, mezi kterými byl i předseda Senátu Parlamentu ČR Miloš Vystrčil a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Předseda ČMOSA se zúčastnil připomínky prvních oslav 1. Máje v Čechách: Dne 28. 4. 2022 se předseda ČMOSA Michal Petrovka spolu s dalšími představiteli odborových svazů a organizací zúčastnil připomínky a slavnostního kladení věnce na pamětní desku prvních oslav 1. Máje na Střeleckém ostrově (pamětní deska připomíná oslavu 1. Máje pražských dělníků v roce 1890 jako první oslavu Svátku práce v Čechách).

II. zasedání ÚV ČMOSA ve VZ Komorní Hrádek: Ve dnech 12. – 13. dubna 2022 proběhlo II. zasedání ÚV ČMOSA ve VZ Komorní Hrádek. Mezi pozvanými hosty na toto jednání byli předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula (z důvodů jednání tripartity byl zastoupen místopředsedkyní ČMKOS Ing. Radkou Sokolovou), ministryně obrany Mgr. Jana Černochová (z důvodů neodkladných pracovních záležitostí ve spojení se situaci na Ukrajině svou účast nakonec omluvila), náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Ing. Aleš Opata (z důvodů neplánované zahraniční služební cesty byl zastoupen generálmajorem Ing. Milanem Schulcem, MSc., ZNGŠ-Inspektor AČR), státní tajemník v Ministerstvu obrany Ing. Petr Vančura (z důvodů nenadálých pracovních záležitostí byl zastoupen JUDr. Františkem Kubalíkem ze SST v MO), náměstek sekce majetkové MO Mgr. Filip Říha, ředitel odboru platové politiky Ministerstva obrany Ing. Robert Vágner a generální ředitel Vojenské zdravotní pojišťovny ČR Ing. Josef Diessl.

Předseda ČMOSA jednal na ALog ve Staré Boleslavi: Dne 31. 3. 2022 proběhlo na ředitelství Agentury logistiky ve Staré Boleslavi v pořadí již druhé jednání zástupců Agentury logistiky a zástupců vedení ČMOSA ve věci personální zabezpečení funkcí na nižších platových třídách u center logistiky, a to primárně u Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč, Úsek oprav Jaroměř. Za ALog se jednání zúčastnili plk. gšt. Ing. Vít Watroba, Ph.D., zástupce ředitele Agentury logistiky, pplk. Ing. Pavel Hynek, náčelník odboru technického zabezpečení Agentury logistiky (bývalý náčelník Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč), mjr. Ing. Martin Dostál, náčelník úseku oprav Jaroměř Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč, mjr. Ing. Jiří Farbar, náčelník Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč, Ing. Jan Hanousek, hlavní inženýr Úseku oprav Jaroměř, a za vedení ČMOSA se jednání zúčastnil Michal Petrovka, předseda ČMOSA, Lenka Hejzlarová, členka Předsednictva ČMOSA, a Ing. Světlana Trojanová, vedoucí odborný referent – specialista za Kancelář odborového svazu.

Předseda ČMOSA navštívil Univerzitu obrany: Dne 14. 3. 2022 proběhla návštěva předsedy ČMOSA Michala Petrovky na Univerzitě obrany (dále jen „UO“), kdy nejprve se předseda ČMOSA setkal s členy ZV ZO ČMOSA při UO, kde informoval o činnosti vedení ČMOSA, připravovaných akcích a aktuálním dění v resortu, a následně se setkal se zástupci UO ve věci řešení problémů připravované útvarové kolektivní smlouvy na UO. Setkání v záležitosti útvarové kolektivní smlouvy se za UO zúčastnila rektorka-velitelka brig. gen. prof. RNDr. Zuzana Kročová, Ph.D., a prorektor pro vnější vztahy a internacionalizaci plk. gšt. doc. Mgr. Ing. Libor Kutěj, Ph.D., za ZO ČMOSA při UO předsedkyně odborové organizace Mgr. Iva Taušová a Mgr. Miloslav Havlín, Ph.D., člen odborové organizace a člen Předsednictva ČMOSA.

Podpis smlouvy s VLRZ, p. o., na rekondiční pobyty v roce 2022: Dne 9. 3. 2022 předseda ČMOSA Michal Petrovka a ředitel VLRZ Ing. Milan Lauber, Ph.D., podepsali Smlouvu o zabezpečení rekondičních pobytů a dalších služeb pro rok 2022 pro členy ČMOSA. Ubytovací, stravovací a další služby v rámci vybraného rekondičního pobytu budou pro členy ČMOSA zajištěny ve VZ Měřín – hotel, VZ Bedřichov – hotel, VLL Teplice – lázeňský hotel Judita, VLL Františkovy Lázně – lázeňský hotel Kijev, VLL Karlovy Vary – lázeňský hotel Sadový Pramen.

Setkání zástupců odborů s vedením podniku LOM Praha, s. p.: Dne 15. 2. 2022 se předseda ČMOSA Michal Petrovka a místopředsedkyně ČMOSA Ing. Lea Vondrová zúčastnili pracovního setkání s vedením LOM PRAHA, s. p., a to za účasti předsedy ČMKOS Josefa Středuly. Ředitel LOM Praha, s.p., Mgr. Jiří Protiva zahájit společné setkání prezentací činnosti státního podniku, zevrubně informoval o roční cestě nového vedení podniku ke stabilitě a ekonomické prosperitě a aktuálních schopnostech podniku.

Předseda ČMOSA jednal se zástupci Úseku oprav Jaroměř Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč Agentury logistiky: Dne 2. 2. 2022 se předseda ČMOSA Michal Petrovka na pozvání zástupců Úseku oprav Jaroměř Centra zabezpečení oprav Lázně Bohdaneč Agentury logistiky MO setkal s náčelníkem mjr. Ing. Jiřím Farbarem ve věci řešení problémů zařazení zaměstnanců CZO ALog s ohledem na nové technologie a techniku AČR, následně proběhlo setkání s členy závodního výboru ZO ČMOSA při VZ 5512 Jaroměř. Uvedených akcí se též zúčastnili p. Lenka Hejzlarová, členka Předsednictva ČMOSA, p. František Polívka, předseda ZO ČMOSA při VZ 551240, Ing. Jan Hanousek, hlavní inženýr Úseku oprav Jaroměř, dále členové ZV místní ZO ČMOSA a za Kancelář odborového svazu Ing. Světlana Trojanová.

Dohoda o vzájemné spolupráci mezi ČMOSA a SON (Sdružení nájemníků ČR, z. s.) podepsána: Předseda ČMOSA Michal Petrovka a předseda SON Ing. Milan Taraba podepsali Dohodu o vzájemné spolupráci na rok 2022. Předmětem této spolupráce je poskytování konzultací všem členům ČMOSA, a to v oblasti bytových družstev, problematiky spojené s užíváním bytu/domu, nájmů apod. Prodloužení této vzájemné spolupráce odsouhlasilo Předsednictvo ČMOSA na svém mimořádném zasedání dne 27. 1. 2022.

Setkání předsedy ČMOSA s NGŠ AČR: Dne 25. 1. 2022 se Michal Petrovka, předseda ČMOSA, sešel s arm. gen. Ing. Alešem Opatou, náčelníkem Generálního štábu AČR. Jednání, jehož předmětem bylo nastavení vzájemné spolupráce na následující období, probíhalo v přátelské atmosféře. Současně předseda ČMOSA pozval NGŠ AČR na dubnové II. zasedání ÚV ČMOSA ve VZ Komorní Hrádek, který pozvání přijal.

ROK 2021

VIII. sjezd ČMOSA ve VZ Bedřichov-Špindlerův Mlýn: Ve dnech 22. – 23. října 2021 proběhl VIII. sjezd ČMOSA ve VZ Bedřichov-Špindlerův Mlýn, na kterém byly na příští čtyři roky zvoleny nové orgány Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády. Konání sjezdu odborového svazu předcházelo XII. zasedání ÚV ČMOSA dne 21. října 2021 ve VZ Bedřichov-Špindlerův Mlýn.

Ve dnech 14. – 15. září 2021 proběhlo XI. zasedání ÚV ČMOSA ve VZ Komorní Hrádek:

ROK 2020

 

ROK 2019

11. ročník volejbalového turnaje „ČMOSA OPEN 2019“: Dne 26. 1. 2019 se konal 11. ročník volejbalového turnaje „ČMOSA OPEN 2019“, tentokrát v hale TJ Ruzyně (hala AČR na Ruzyni v rekonstrukci).

Ve dnech 4. – 7. 6. 2019 se předsedkyně ČMOSA zúčastnila 10. EPSU kongresu v Dublinu; Irsko:

ROK 2018

Konference VLS, s. p.: I v roce 2018 se jako každoročně předsedkyně ČMOSA Mgr. Renata Kořínková zúčastnila konference VLS, s. p. Zároveň proběhla i návštěva divize Lipník nad Bečvou, odkud je mj. i místopředsedkyně ČMOSA Zuzana Fojtíková, která právě slavila významné životní jubileum.

Ve dnech 25. – 26. 4. 2018 proběhlo 4. zasedání ÚV ČMOSA ve VZ Komorní Hrádek:

5. zasedání ÚV ČMOSA ve VZ Komorní Hrádek: Ve dnech 22. – 23. 10. 2018 proběhlo 5. zasedání ÚV ČMOSA ve VZ Komorní Hrádek (mezi pozvanými hosty, kteří vystoupili v rámci zasedání ÚV ČMOSA, byli např. ministr obrany Mgr. Lubomír Metnar, NGŠ AČR arm. gen. Ing. Aleš Opata, státní tajemník v MO Ing. Petr Vančura, předseda ČMKOS Josef Středula)

Podpis Kolektivní dohody vyššího stupně: Dne 12. 12. 2018 došlo k podpisu Kolektivní dohody vyššího stupně ve znění účinném od 1. 1. 2019 (KDVS byla podepsána za vládu ČR premiérem Andrejem Babišem a ministryní MPSV Janou Maláčovou, za odbory pak předsedkyní ČMOSA, předsedkyní OS zdravotnictví a sociální péče ČR, předsedou Odborového svazu státních orgánů a organizací, předsedou Českomoravského OS pracovníků školství a předsedou Asociace samostatných odborů ČR)

ROK 2017

Návštěva ve VTÚ, s. p.: Dne 16. 8. 2017 proběhla návštěva předsedy ČMKOS Josefa Středuly a předsedkyně ČMOSA Mgr. Renaty Kořínkové ve VTÚ, s. p. Jednalo se nejen o setkání s vedením podniku, ale i se zástupci ZO ČMOSA při VTÚ (Vojenský technický ústav je státní podnik Ministerstva obrany)

Setkání se zástupci Slovenského odborového svazu zaměstnanců obrany: Ve dnech 6. – 7. 9. 2017 se uskutečnilo pracovní setkání zástupců ČMOSA s předsedkyní a dalšími představiteli Slovenského odborového svazu zaměstnanců obrany v Trenčíně; Slovenská republika. Návštěva proběhla v přátelské atmosféře, v roce 2018 se toto setkání uskuteční v ČR.

3. manifestační mítink „Konec levné práce“: Dne 14. 9. 2017 proběhl již 3. manifestační mítink „Konec levné práce“ v Aréně Sparta (Praha 9 – Libeň)

Ve dnech 18. – 19. 10. 2017 se konalo 3. zasedání ÚV ČMOSA ve VZ Komorní Hrádek:

30. světový kongres PSI: Ve dnech 31. 10. – 3. 11. 2017 se předsedkyně ČMOSA zúčastnila 30. světového kongresu PSI (Public Services International) v Ženevě; Švýcarsko

ROK 2016

VII. sjezd ČMOSA ve VZ Bedřichov: Ve dnech 9. – 10. 12. 2016 se uskutečnil VII. sjezd ČMOSA ve VZ Bedřichov, kde byla zvolena na čtyřleté funkční období nová předsedkyně ČMOSA Mgr. Renata Kořínková. Dále sjezd schválil Program ČMOSA na léta 2017-2020, 2. změnu Stanov ČMOSA a Ústřední výbor ČMOSA (na 1. zasedání ÚV ČMOSA bylo zvoleno nové Předsednictvo ČMOSA a místopředsedové Michal Petrovka a Zuzana Fojtíková).

VII. sjezdu ČMOSA se jako hosté zúčastnili např. předseda ČMKOS Josef Středula, státní tajemník v MO Ing. Petr Vančura, náčelník generálního štábu AČR armádní generál Ing. Josef Bečvář a předsedkyně Slovenského odborového svazu zaměstnanců obrany Mgr. Mária Huszlicsková.

ROK 2010

REKREAČNÍ CHATA ČMOSA V ŘEVNICÍCH
Chata Řevnice

Rekreační chata se nachází na území města Řevnice, na uměle vytvořeném ostrově mezi vlastním tokem řeky Berounky a Mlýnským náhonem nad jezem.
Město Řevnice leží na toku řeky Berounky při severních svazích Brdských lesů, 9 km jihozápadně od Prahy.

VOJENSKÉ LÁZEŇSKÉ LÉČEBNY

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ČMOSA

Dnes

 • Pátek 14. června 2024
 • Svátek má Roland
 • Zítra má svátek Vít
 • Je 25. týden
326169