Archivy

ÚV ČMOSA

  • je nejvyšším představitelem odborového svazu mezi sjezdy (za svojí činnost je odpovědný sjezdu),
  • má 25 členů (ústřední výbor tvoří předseda odborového svazu a další členové ústředního výboru),
  • schází se podle potřeby, nejméně však dvakrát v kalendářním roce,
  • volí předsedu odborového svazu mezi sjezdy a místopředsedu (místopředsedy) odborového svazu z řad členů ústředního výboru (mezi sjezdy volí předsedu pouze na zbytek funkčního období předcházejícího předsedy odborového svazu).

ČLENOVÉ ÚV ČMOSA

poř.  Příjmení a jméno, titul  Organizace
1.  Dalecká Šárka  AHNM Praha
2.  Doležal Ivan, Ing.  VÚ 3255 Olomouc
3.  Fetterová Jaroslava  VRÚ Slapy nad Vltavou
4.  Fojtíková Zuzana  VLS Lipník nad Bečvou
5.  Havlín Miloslav, Mgr., Ph.D.  UO Brno
6.  Hejzlarová Lenka  ALog Týniště nad Orlicí
7.  Malá Jana (členka od 13.4.2022)  ÚVN Praha
8.  Hynek Petr  LOM Praha
9.  Choreň Branislav, Mgr.  Posádkové velitelství Praha
10.  Ivica Peter, Ing.  VGHMÚř Dobruška
11. Padevět Pavel, Bc. (člen od 19.4.2023)  AKIS
12.  Kalusová Jana  VTÚVM Slavičín
13.  Kárníková Romana  VZ hotel Měřín
14.  Keltnerová Renata, Ing.  VLS Horní Planá
15.  Koudelný Pavel  LOM Praha
16.  Němec Radek, Ing.  VOP Šenov u Nového Jičína
17.  Obořil Jan, Bc.  VÚ 7214 Čáslav
18.  Petrovka Michal  AHNM Praha
19.  Piskláková Dana  ALog Štěpánov u Olomouce
20.  Riedl František  VLS Karlovy Vary
21.  Řepa Tomáš, Mgr., Bc., Ph.D.  UO Brno
22.  Vlasáková Milena  VOP Šenov u Nového Jičína
23.  Vondrová Lea, Ing.  ÚVN Praha
24.  Wagner Lukáš  VLS Mimoň
25.  Zelinka Luboš  VLS Mimoň

Dle čl. 82 Stanov ČMOSA pro případné doplnění počtu členů ústředního výboru v období mezi sjezdy zvolí sjezd nejméně 10 náhradníků členů ústředního výboru.

Zasedání ústředního výboru svolává Předsednictvo ČMOSA, a to nejméně 21 dnů před jeho konáním. Předsednictvo je povinno svolat zasedání ústředního výboru, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů ústředního výboru nebo revizní komise odborového svazu, tak, aby se zasedání ústředního výboru konalo nejpozději do 30 dnů od doručení žádosti předsednictvu; v takovém případě se lhůta stanovená ve větě druhé zkracuje na 7 dnů.

Zasedání ústředního výboru zpravidla řídí předseda odborového svazu. Zasedání ústředního výboru se účastní členové revizní komise odborového svazu s hlasem poradním.

Ústřednímu výboru je vyhrazeno mj. svolávat sjezd (čl. 74 písm. a Stanov ČMOSA), či rozhodovat o hospodaření s majetkem odborového svazu (čl. 74 písm. c bod 1 Stanov ČMOSA), stejně jako projednávat a schvalovat vyhlášení stávky nebo stávkové pohotovosti (čl. 74 písm. b bod 16 Stanov ČMOSA).

V souladu s ustanovením čl. 74 písm. b) bod 7 Stanov ČMOSA je vydán Jednací řád ÚV ČMOSA, který upravuje přípravu a pravidla jednání ÚV ČMOSA.

Termíny zasedání ÚV ČMOSA (od VIII. Sjezdu ČMOSA, který se konal ve dnech 22. – 23. října 2021):

ROK 2024

VII. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 22. a 23. října 2024 ve VZ Komorní Hrádek u Chocerad

VI. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 29. a 30. dubna 2024 ve VZ Komorní Hrádek u Chocerad

ROK 2023

V. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 24. a 25. října 2023 ve VZ Bedřichov – Špindlerův Mlýn

IV. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 18. a 19. dubna 2023 ve VZ Komorní Hrádek u Chocerad

ROK 2022

III. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 18. a 19. října 2022 ve VZ Komorní Hrádek u Chocerad

II. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 12. a 13. dubna 2022 ve VZ Komorní Hrádek u Chocerad

ROK 2021

I. zasedání ÚV ČMOSA dne 23. října 2021 ve VZ Bedřichov – Špindlerův Mlýn

ČMOSA

Dnes

  • Pátek 14. června 2024
  • Svátek má Roland
  • Zítra má svátek Vít
  • Je 25. týden
326163