Archivy

Řád právní pomoci ČMOSA

Řád právní pomoci Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády upravuje podmínky a postup při poskytování bezplatné právní pomoci (dále jen „právní pomoc“) členům Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen „odborový svaz“) a organizačním jednotkám odborového svazu.

Předmět právní pomoci je ochrana práv a oprávněných zájmů:

 1. členů odborového svazu v oblastech pracovněprávní, včetně mzdové a platové oblasti, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborové problematiky a nájemního bydlení,
 2. organizačních jednotek odborového svazu v oblasti kolektivního vyjednávání.

Právní pomoc poskytují úsekové výbory (úsekoví důvěrníci) základních organizací odborového svazu, výbory (závodní výbory) základních organizací odborového svazu, podnikové výbory podnikových organizací odborového svazu, celopodnikové výbory celopodnikových organizací odborového svazu, Kancelář odborového svazu, právní poradny Regionálních poradenských center pro zaměstnance Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen „regionální poradenská centra“) a na základě smlouvy s odborovým svazem poradny Sdružení na ochranu nájemníků ČR, z. s. (SON).

Právní pomoc se poskytuje ve formě:

 1. poradenské a konzultační činnosti,
 2. odborných školení,
 3. sepisování žádostí, smluv, žalob a jiných právních dokumentů,
 4. zpracování právních rozborů,
 5. zastupování před soudem.

Řád právní pomoci Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády je vydáván v souladu s ustanovením čl. 74 písm. b) bod 11 Stanov Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády a celé jeho znění naleznete zde.

PŘÍLOHY Řádu právní pomoci ČMOSA – ke stažení:

Poslední změna: 22/03/2022

 

 

 

ČMOSA

Dnes

 • Pátek 14. června 2024
 • Svátek má Roland
 • Zítra má svátek Vít
 • Je 25. týden
326169