Archivy

Revizní komise ČMOSA

 • je kontrolním orgánem odborového svazu (za svojí činnost je odpovědna sjezdu),
 • kontroluje činnost a hospodaření orgánů odborového svazu,
 • provádí kontrolu dodržování Stanov ČMOSA a vnitrosvazových předpisů,
 • kontroluje plnění usnesení orgánů odborového svazu,
 • provádí kontrolu způsobu ochrany členů a vyřizování jejich návrhů, podnětů, připomínek a stížností,
 • má 7 členů (členem nemůže být člen ústředního výboru nebo zaměstnanec odborového svazu),
 • schází se podle potřeby, nejméně však jedenkrát za šest měsíců.
poř.  Příjmení a jméno, titul  Organizace
1.  Boudová Alice  Posádka Stará Boleslav
2.  Dočkalová Zdeňka  UO Brno
3.  Honyš Pavel  VLS Heroltovice
4.  Kula Petr  VOP Šenov u Nového Jičína
5.  Mottlová Jitka  VGHMÚř Dobruška
6.  Pivoňková Mária  ÚVN Praha
7.  Švancar Josef  VLS Horní Planá

NÁHRADNÍCI ČLENŮ RK ČMOSA

poř.  Příjmení a jméno, titul  Organizace
1.  Ďurechová Olga  VÚ 7214 Čáslav
2.

Zápis z ustavující schůze RK ČMOSA konaná dne 23.10.2021 ve VZ Bedřichov Špindlerův Mlýn naleznete zde.

Zasedání revizní komise odborového svazu svolává předseda revizní komise odborového svazu, a to nejméně 15 dnů před jeho konáním.  Předseda revizní komise odborového svazu je povinen svolat zasedání revizní komise odborového svazu, požádá-li o to alespoň jedna třetina členů revizní komise odborového svazu, tak, aby se zasedání revizní komise odborového svazu konalo nejpozději do 15 dnů od doručení žádosti předsedovi revizní komise odborového svazu; v takovém případě se lhůta stanovená ve větě druhé zkracuje na 7 dnů.

Zasedání revizní komise odborového svazu zpravidla řídí její předseda.

V souladu s čl. 97 Stanov ČMOSA předseda Revizní komise ČMOSA informuje ústřední výbor na jeho zasedání o činnosti revizní komise odborového svazu za období od posledního zasedání ústředního výboru.

Termíny zasedání Revizní komise ČMOSA (od VIII. Sjezdu ČMOSA, který se konal ve dnech 22. – 23. října 2021):

 • 1. zasedání RK ČMOSA: 23. října 2021 ve VZ Bedřichov – Špindlerův Mlýn (ustavující zasedání nově zvolené RK ČMOSA),
 • 2. zasedání RK ČMOSA: ve dnech 29. – 30. listopadu 2021 v Praze,
 • 3. zasedání RK ČMOSA: ve dnech 30. – 31. srpna 2022 v Praze,
 • 4. zasedání RK ČMOSA: ve dnech 29. – 30. listopadu 2022 v Praze,
 • 5. zasedání RK ČMOSA: ve dnech 14. – 15. března 2023 v Praze,
 • 6. zasedání RK ČMOSA: ve dnech 27. – 28. června 2023 v Olomouci,
 • 7. zasedání RK ČMOSA: ve dnech 11. – 12. září 2023 v Praze,
 • 8. zasedání RK ČMOSA: ve dnech 12. – 13. prosince 2023 v Praze,
 • 9. zasedání RK ČMOSA: ve dnech 19. – 20. března 2024 v Praze,
 • 10. zasedání RK ČMOSA: ve dnech 11. – 12. června 2024 v Praze,
 • 11. zasedání RK ČMOSA: ve dnech 17. – 18. září 2024 v Praze,
 • 12. zasedání RK ČMOSA: ve dnech 10. – 11. prosince 2024 v Praze.

ČMOSA

Dnes

 • Úterý 23. července 2024
 • Svátek má Libor
 • Zítra má svátek Kristýna
 • Je 31. týden
346645