Archivy

Stanovy ČMOSA

STANOVY ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY

ve znění 1., 2. a 3. změny (úplné znění)

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ A. NÁZEV, SÍDLO, CHARAKTER ODBOROVÉHO SVAZU

1. Název odborové organizace zní Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády (dále jen „odborový svaz“); pro označení odborového svazu lze používat zkratku „ČMOSA“.
2. Sídlem odborového svazu je Praha, nám. Winstona Churchila 1800/2
130 00 Praha 3 – Žižkov.
3. Identifikační číslo odborového svazu je 00225525.
4. Odborový svaz je samostatným demokratickým sdružením členů, které je ve své činnosti politicky, ekonomicky a organizačně nezávislý na státu, orgánech samosprávy, zaměstnavatelích a jejich organizacích, politických stranách a politických hnutích, jakož i na spolcích a jiných právnických osobách; odborový svaz nepodléhá jejich kontrole a není jim podřízen. Odborový svaz ve své činnosti vychází ze svobody dané odborovým organizacím a z nezadatelného práva občanů odborově se sdružovat.
5. Odborový svaz sdružuje na základě dobrovolnosti zejména zaměstnance v pracovním a služebním poměru k zaměstnavatelským subjektům v působnosti Ministerstva obrany České republiky. Odborový svaz sdružuje také jiné fyzické osoby, například studenty, osoby na mateřské a rodičovské dovolené, důchodce a nezaměstnané osoby, které o členství požádají a splňují podmínky stanovené těmito stanovami. Odborový svaz je otevřený i pro zaměstnance z jiných odvětví.
6. Odborový svaz je právnickou osobou, která právně jedná vlastním jménem a na vlastní odpovědnost v souladu s právními předpisy a Stanovami Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen „stanovy“). Organizační jednotky odborového svazu (dále jen „organizační jednotky“), které byly zřízeny podle těchto stanov, právně jednají vlastním jménem a na vlastní odpovědnost; organizační jednotky jsou právnickými osobami. Odborový svaz a organizační jednotky se zapisují do spolkového rejstříku.
7. Odborový svaz ručí za své dluhy celým svým majetkem. Odborový svaz neručí za dluhy svých organizačních jednotek.
8. Organizační jednotky ručí za své dluhy celým svým majetkem. Organizační jednotky neručí za dluhy odborového svazu.
9. Členové odborového svazu (dále jen „členové“) neručí za dluhy odborového svazu ani jeho organizačních jednotek.
10. Odborový svaz a jeho organizační jednotky mohou používat logo odborového svazu, jehož popis a vyobrazení jsou uvedeny v příloze č. 1 těchto stanov.

B. CÍL ČINNOSTI ODBOROVÉHO SVAZU
11. Cílem činnosti odborového svazu je zejména prosazování a ochrana hospodářských, sociálních, kulturních, osobních a jiných …..pokračování

Plné znění stanov ke stažení ZDE

 

 

ČMOSA

Dnes

  • Pátek 14. června 2024
  • Svátek má Roland
  • Zítra má svátek Vít
  • Je 25. týden
326169