Archivy

Sjezd ČMOSA

  • je nejvyšším orgánem odborového svazu,
  • může být řádný a mimořádný (řádný sjezd je svoláván jednou za 4 roky, mimořádný sjezd je svoláván podle potřeby),
  • je svoláván Ústředním výborem ČMOSA, a to nejméně tři měsíce před jeho konáním,
  • volí členy Ústředního výboru ČMOSA a náhradníky členů ústředního výboru,
  • volí předsedu odborového svazu (vyjma případu uvedeného v čl. 74 písm. c bod 2),
  • volí členy Revizní komise ČMOSA a náhradníky členů revizní komise.

V souladu s čl. 68 Stanov ČMOSA se sjezdu účastní delegáti zvolení v organizačních jednotkách podle klíče předem stanoveného ústředním výborem. Jména delegátů sjezdu nahlásí výbor příslušné organizační jednotky Kanceláři odborového svazu nejméně 30 dnů před konáním sjezdu; v případě mimořádného sjezdu se tato lhůta zkracuje na 15 dnů.

Písemné oznámení o svolání sjezdu s uvedením místa, data a hodiny konání sjezdu, navrženého pořadu jednání sjezdu, společně s materiály, které se mají na sjezdu projednávat nebo schvalovat, se delegátům sjezdu doručí nejméně 15 dnů před konáním sjezdu; v případě mimořádného sjezdu se tato lhůta zkracuje na 7 dnů (viz čl. 69 Stanov ČMOSA).

Sjezdu je vyhrazeno mj. projednávat a schvalovat Program odborového svazu (čl. 70 písm. a bod 4), stanovy a jejich změny (čl. 70 písm. a bod 5), stejně jako zprávu o hospodaření s majetkem odborového svazu a pravidla pro tvorbu a využívání účelových fondů odborového svazu (čl. 70 písm. a bod 7), či rozhodovat o počtu místopředsedů odborového svazu (čl. 70 písm. c Stanov ČMOSA).

Poslední změna: 14/03/2022

ČMOSA

Dnes

  • Úterý 23. července 2024
  • Svátek má Libor
  • Zítra má svátek Kristýna
  • Je 31. týden
346613