Archivy

Přílohy do sbírky listin

Seznam příloh přikládaných k návrhu na zápis, změnu nebo výmaz údajů o odborovém svazu a organizaci naleznete zde.

Je nutné mít na zřeteli, že veškeré listiny dokládané do sbírky listin spolkového rejstříku musí být úředně ověřeny, tj. dle povahy dokumentu jde buď o legalizaci (ověřuje, že žadatel listinu před úřední osobou vlastnoručně podepsal nebo podpis na listině uznal za vlastní, tj. legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost uvedených údajů) či vidimaci (ověřování shody opisu nebo kopie s listinou). 

Listiny určené k založení do sbírky listin spolkového rejstříku je nutné zasílat příslušnému rejstříkovému soudu podle místa zápisu osoby; u kterého rejstříkového soudu je osoba zapsána a vedena, zjistíte z výpisu z veřejného rejstříku (kontaktní údaje na příslušný soud zjistíte např. z dalšího zpracovaného dokumentu Seznam rejstříkových soudů).

Poznámka: Odborové organizace by měly ověřovat podpisy, popř. kopie listin na shodu s originálem (a pokud by také potřebovaly vydání kopie nějaké listiny nebo výpisu z nějaké úřední evidence, kterou vedou krajské nebo obecní úřady) pouze u územních samosprávních celků, to je na krajských úřadech, na obecních úřadech (pokud na nich provádějí ověřování) a na úřadech městských částí, protože jen tam budou mít jako odborové organizace osvobození od správního poplatku (položka č. 4 bod 2., položka č. 5 bod 2. a položka č. 3 bod 1. Sazebníku zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů).

ČMOSA

Dnes

  • Pátek 14. června 2024
  • Svátek má Roland
  • Zítra má svátek Vít
  • Je 25. týden
326169