Co nabízíme

Co nabízíme svým členům?

V oblasti pracovněprávní

 • poskytování aktivní právní pomoci proškolováním funkcionářů k důležitým
 • ustanovením pracovněprávních a dále souvisejících předpisů, o
  pravomocech odborových orgánů a jejich správném využívání
  poskytování právní pomoci bezplatným zastupováním členů před
  soudem při řešení pracovněprávních sporů
 • posuzování rozhodnutí a postupů služebních orgánů souvisejících
  s pracovním poměrem
 • poskytování porad a informací k písemným, telefonickým či
  osobním dotazům členů, týkajících se zejména pracovněprávních otázek

V oblasti mezd a platů

 • prosazování co nejvýhodnějších mzdových a platových podmínek při
  tvorbě mzdových a platových předpisů a kolektivních smluv
 • prosazování odpovídajícího růstu mezd a platů
 • kontrolu nad dodržováním nároku u mzdových či platových předpisů
  a kolektivních smluv včetně řešení žádostí, stížností a připomínek mzdové a platové poradenství a preventivní osvětu

V oblasti kolektivního vyjednávání

 • metodickou pomoc především při přípravě a uzavírání kolektivních
  smluv základními organizacemi, v případě potřeby zajištění
  kvalifikovaných vyjednavačů
 • uzavření kolektivní smlouvy, zajišťující co nejvyšší pracovněprávní
  jistoty zaměstnanců

V oblasti sociální politiky

 • prosazování sociálního programu resortu MO a zajišťování jeho
  naplnění, včetně navýšení odstupného a rekvalifikací při výpovědi
  z důvodu reorganizace
 • aktivní součinnost se zaměstnavateli při stanovení optimálních podmínek
 • pro poskytování i konkrétní využívání FKSP a sociálních fondů
  poskytování sociálních podpor a půjček členům v tíživé
  sociální situaci a příspěvků na činnost základních organizací z prostředků odborového svazu
 • zajišťování cenově dostupných rehabilitačních pobytů zejména pro
  pracovníky z rizikových pracovišť
 • pojištění členů při sportovních a rekreačních akcích a dalších
  akcích pořádaných odborovým svazem
 • bezplatný poradenský servis včetně zastoupení před soudem v bytové
  problematice v rámci součinnosti se Sdružením nájemníků ČR

V oblasti bezpečnosti práce

 • zajišťování průběžného dozoru nad bezpečností práce
 • poradenskou, kontrolní a osvětovou činnost včetně zajištění
  pravidelného proškolování funkcionářů základních organizací
 • pomoc při vyšetřování a odškodňování pracovních úrazů

V oblasti vnitrosvazové činnosti

 • uplatnění vlastních návrhů, námětů a požadavků na členských
  schůzích základních organizací, dalších jednáních v rámci
  struktury odborového svazu nebo přímo prostřednictvím ústředního výboru
 • pravidelnou všestrannou informovanost členů
 • pomoc v oblasti finanční a daňové činnosti organizačních
  jednotek

V dalších oblastech činnosti

 • školení a vzdělávání členů, zejména v základních oblastech
  odborového členství
 • řešení specifických problémů pracovišť a profesí v odvětvových
  sekcích v součinnosti se zaměstnavateli

Poslední změna: 14/5/2019

Dnes

 • Středa 26. ledna 2022
 • Svátek má Zora
 • Zítra má svátek Ingrid
 • Je 5. týden
176915

ČMOSA