Archivy

Co nabízíme

Co nabízíme svým členům?

V oblasti pracovněprávní

 • poskytování aktivní právní pomoci proškolováním funkcionářů k důležitým
 • ustanovením pracovněprávních a dále souvisejících předpisů, o pravomocech odborových orgánů a jejich správném využívání poskytování právní pomoci bezplatným zastupováním členů před soudem při řešení pracovněprávních sporů
 • posuzování rozhodnutí a postupů služebních orgánů souvisejících s pracovním poměrem
 • poskytování porad a informací k písemným, telefonickým či osobním dotazům členů, týkajících se zejména pracovněprávních otázek

V oblasti mezd a platů

 • prosazování co nejvýhodnějších mzdových a platových podmínek při
  tvorbě mzdových a platových předpisů a kolektivních smluv prosazování odpovídajícího růstu mezd a platů
 • kontrolu nad dodržováním nároku u mzdových či platových předpisů a kolektivních smluv včetně řešení žádostí, stížností a připomínek mzdové a platové poradenství a preventivní osvětu

V oblasti kolektivního vyjednávání

 • metodickou pomoc především při přípravě a uzavírání kolektivních smluv základními organizacemi, v případě potřeby zajištění kvalifikovaných vyjednavačů
 • uzavření kolektivní smlouvy, zajišťující co nejvyšší pracovněprávní jistoty zaměstnanců

V oblasti sociální politiky

 • prosazování sociálního programu resortu MO a zajišťování jeho naplnění, včetně navýšení odstupného a rekvalifikací při výpovědi z důvodu reorganizace
 • aktivní součinnost se zaměstnavateli při stanovení optimálních podmínek
 • pro poskytování i konkrétní využívání FKSP a sociálních fondů poskytování sociálních podpor a půjček členům v tíživé sociální situaci a příspěvků na činnost základních organizací z prostředků odborového svazu
 • zajišťování cenově dostupných rehabilitačních pobytů zejména pro pracovníky z rizikových pracovišť
 • pojištění členů při sportovních a rekreačních akcích a dalších akcích pořádaných odborovým svazem
 • bezplatný poradenský servis včetně zastoupení před soudem v bytové
  problematice v rámci součinnosti se Sdružením nájemníků ČR

V oblasti bezpečnosti práce

 • zajišťování průběžného dozoru nad bezpečností práce
 • poradenskou, kontrolní a osvětovou činnost včetně zajištění pravidelného proškolování funkcionářů základních organizací
 • pomoc při vyšetřování a odškodňování pracovních úrazů

V oblasti vnitrosvazové činnosti

 • uplatnění vlastních návrhů, námětů a požadavků na členských
  schůzích základních organizací, dalších jednáních v rámci struktury odborového svazu nebo přímo prostřednictvím ústředního výboru
 • pravidelnou všestrannou informovanost členů
 • pomoc v oblasti finanční a daňové činnosti organizačních jednotek

V dalších oblastech činnosti

 • školení a vzdělávání členů, zejména v základních oblastech odborového členství
 • řešení specifických problémů pracovišť a profesí v odvětvových sekcích v součinnosti se zaměstnavateli

Poslední změna: 14/5/2019

ČMOSA

Dnes

 • Neděle 26. května 2024
 • Svátek má Filip
 • Zítra má svátek Valdemar
 • Je 22. týden
318404