Archivy

Schůze Předsednictva ČMOSA

Předsednictvo ČMOSA je nejvyšším orgánem odborového svazu mezi zasedáními ÚV ČMOSA; jako statutární a výkonný orgán řídí činnost odborového svazu a rozhoduje o všech záležitostech odborového svazu, pokud tyto nejsou Stanovami ČMOSA vyhrazeny orgánům organizačních jednotek, jinému orgánu odborového svazu nebo pokud si tyto nevyhradil ÚV ČMOSA.

Termíny schůzí Předsednictva ČMOSA v roce 2024:

 • 22. schůze Předsednictva ČMOSA: 23. ledna 2024 v Praze
 • 23. schůze Předsednictva ČMOSA: 19. března 2024 v Praze
 • 24. schůze Předsednictva ČMOSA: 28. – 29. dubna 2024 ve VZ Komorní Hrádek u Chocerad (následuje VI. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 29. – 30. dubna 2024 ve VZ Komorní Hrádek u Chocerad)
 • Květen – V případě potřeby bude svolána mimořádná schůze Předsednictva ČMOSA formou videokonference (plánováno konání porady předsedů a hospodářů ZO ČMOSA)
 • 25. schůze Předsednictva ČMOSA: 11. června 2024 v Praze
 • Červenec – v případě potřeby bude svolána mimořádná schůze Předsednictva ČMOSA formou videokonference
 • 26. schůze Předsednictva ČMOSA: 13. srpna 2024 v Praze
 • 27. schůze Předsednictva ČMOSA: 17. září 2024 v Praze
 • 28. schůze Předsednictva ČMOSA: 21. – 22. října 2024 ve VZ Komorní Hrádek u Chocerad (po schůzi následuje VII. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 22. – 23. října 2024 ve VZ Komorní Hrádek u Chocerad)
 • 29. schůze Předsednictva ČMOSA: 20. listopadu 2024 v Praze
 • 30. schůze Předsednictva ČMOSA: 10. prosince 2024 v Praze

Pracovní plán orgánů ČMOSA pro rok 2024: viz Termínovník 2024

Termíny schůzí Předsednictva ČMOSA v roce 2023:

 • 12. schůze Předsednictva ČMOSA: 24. ledna 2023 v Praze
 • 13. schůze Předsednictva ČMOSA: 21. února 2023 v Praze
 • 14. schůze Předsednictva ČMOSA: 14. března 2023 v Praze
 • 15. schůze Předsednictva ČMOSA: 17. – 18. dubna 2023 ve VZ Komorní Hrádek (následuje IV. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 18. – 19. dubna 2023)
 • Květen – V případě potřeby bude svolána mimořádná schůze Předsednictva ČMOSA formou videokonference
 • 16. schůze Předsednictva ČMOSA: 13. června 2023 v Praze
 • Červenec – v případě potřeby bude svolána mimořádná schůze Předsednictva ČMOSA formou videokonference
 • 17. schůze Předsednictva ČMOSA: 15. srpna 2023 v Praze
 • 18. schůze Předsednictva ČMOSA: 12. září 2023 v Praze
 • 19. schůze Předsednictva ČMOSA: 23. – 24. října 2023 ve VZ Bedřichov (následuje V. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 24. – 25. října 2023 ve VZ Bedřichov)
 • 20. schůze Předsednictva ČMOSA: 14. listopadu 2023 v Praze
 • 21. schůze Předsednictva ČMOSA: 12. prosince 2023 v Praze

Pracovní plán orgánů ČMOSA pro rok 2023: viz Termínovník 2023

Termíny schůzí Předsednictva ČMOSA 2021/2022 (od VIII. Sjezdu ČMOSA, který se konal ve dnech 22. – 23. října 2021):

 • Mimořádná schůze Předsednictva ČMOSA: dne 9. listopadu 2021 formou videokonference
 • 1. schůze Předsednictva ČMOSA: 7. prosince 2021 formou videokonference
 • 2. schůze Předsednictva ČMOSA: 18. ledna 2022 v Praze
 • Mimořádná schůze Předsednictva ČMOSA: dne 27. ledna 2022 formou videokonference (následovalo mimořádné zasedání ÚV ČMOSA formou videokonference)
 • 3. schůze Předsednictva ČMOSA: 22. – 23. února 2022 v Olomouci
 • 4. schůze Předsednictva ČMOSA: 15. března 2022 v Praze
 • 5. schůze Předsednictva ČMOSA: 11. – 12. dubna 2022 ve VZ Komorní Hrádek (následuje II. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 12. – 13. dubna 2022)
 • Květen – V případě potřeby bude svolána mimořádná schůze Předsednictva ČMOSA formou videokonference
 • Mimořádná schůze Předsednictva ČMOSA: dne 3. června 2022 formou videokonference
 • 6. schůze Předsednictva ČMOSA: 21. června 2022 v Praze
 • Červenec – v případě potřeby bude svolána mimořádná schůze Předsednictva ČMOSA formou videokonference
 • 7. schůze Předsednictva ČMOSA: 16. srpna 2022
 • 8. schůze Předsednictva ČMOSA: 13. – 14. září 2022 (vč. pracovního setkání se zástupci odborového svazu MO Slovenské republiky)
 • 9. schůze Předsednictva ČMOSA: 17. – 18. října 2022 ve VZ Komorní Hrádek (následuje III. zasedání ÚV ČMOSA ve dnech 18. – 19. října 2022)
 • 10. schůze Předsednictva ČMOSA: 15. listopadu 2022
 • 11. schůze Předsednictva ČMOSA: 13. prosince 2022

Pracovní plán orgánů ČMOSA pro rok 2022: viz Termínovník 2022

 

ČMOSA

Dnes

 • Úterý 23. července 2024
 • Svátek má Libor
 • Zítra má svátek Kristýna
 • Je 31. týden
346616