Archivy

O nás

Kdo jsme?

Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády je samostatným, politicky, ekonomicky a organizačně nezávislým sdružením s právní subjektivitou, pracující na demokratických principech.

Co je naším posláním?

Základním posláním odborového svazu je chránit a obhajovat všemi zákonnými prostředky práva, zájmy a potřeby členů v něm sdružených, zejména v oblasti pracovněprávní, mzdové, sociální včetně bezpečnosti práce a zlepšování pracovních podmínek.

Kdo se může stát členem?

Členem odborového svazu může být každá fyzická osoba starší 15 let, která je v pracovním a obdobném poměru v resortu Ministerstva obrany, státním podniku nebo v příspěvkové organizace v působnosti MO. Pokud člen odejde do důchodu nebo se stane nezaměstnaným, zůstává mu členství zachováno.

Členové odborového svazu se sdružují v organizačních jednotkách – základních a místních organizacích, které jsou utvořeny zpravidla na zaměstnavatelském principu.

K založení odborové organizace je třeba minimálně tří členů.

Další možností je individuální členství u členů, kteří nemohou své členství v ČMOSA realizovat z důvodu její neexistence a možnosti jejího ustavení.

O individuálním členství rozhoduje Předsednictvo ČMOSA. Žádost o přijetí za individuálního člena ČMOSA podává zájemce prostřednictvím Kanceláře ČMOSA, nám. W. Churchilla 2, 130 00 Praha 3.

Poslední změna: 14/5/2019

ČMOSA

Dnes

  • Pondělí 11. prosince 2023
  • Svátek má Dana
  • Zítra má svátek Simona
  • Je 51. týden
281185