Řád právní pomoci

ŘÁD PRÁVNÍ POMOCI ČESKOMORAVSKÉHO ODBOROVÉHO SVAZU CIVILNÍCH ZAMĚSTNANCŮ ARMÁDY
ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ

Článek 1

Úvodní ustanovení

(1) Řád právní pomoci Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen „řád“) je vydáván v souladu s ustanovením čl. 74 písm. b) bod 11 Stanov Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády.

(2) Řád upravuje podmínky a postup při poskytování bezplatné právní pomoci (dále jen“ právní pomoc“) členům Českomoravského odborového svazu civilních zaměstnanců armády (dále jen „odborový svaz“) a organizačním jednotkám odborového svazu.

ČÁST DRUHÁ PŘEDMĚT, FORMY A POSKYTOVATELÉ PRÁVNÍ POMOCI

Článek 2

Předmět právní pomoci

(1) Předmět právní pomoci je ochrana práv a oprávněných zájmů: a) členů odborového svazu v oblastech pracovněprávní, včetně mzdové a platové oblasti, sociální, bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborové problematiky a nájemního bydlení, b) organizačních jednotek odborového svazu v oblasti kolektivního vyjednávání.

(2) Právní pomoc se poskytuje členům odborového svazu a organizačním jednotkám odborového svazu.

(3) Právní pomoc se poskytuje na žádost.

Článek 3

Formy právní pomoci

Právní pomoc se poskytuje ve formě:

a) poradenské a konzultační činnosti,

b) odborných školení,

c) sepisování žádostí, smluv, žalob a jiných právních dokumentů,

d) zpracování právních rozborů,

e) zastupování před soudem.

Článek 4

Poskytovatelé právní pomoci

(1) Právní pomoc poskytují úsekové výbory (úsekoví důvěrníci) základních organizací odborového svazu, výbory (závodní výbory) základních organizací odborového svazu, podnikové výbory podnikových organizací odborového svazu, celopodnikové výbory celopodnikových organizací odborového svazu, Kancelář odborového svazu, právní poradny Regionálních poradenských center pro zaměstnance Českomoravské konfederace odborových svazů (dále jen „regionální poradenská centra“) a na základě smlouvy s odborovým svazem poradny Sdružení na ochranu nájemníků (SON).

(2) Právní pomoc ve formě sepisování žádostí, smluv, žalob a jiných právních dokumentů a zpracování právních rozborů poskytují Kancelář odborového svazu a regionální poradenská centra.

Úplně znění ke stažení ZDE.

 

Dnes

  • Středa 26. ledna 2022
  • Svátek má Zora
  • Zítra má svátek Ingrid
  • Je 5. týden
176919

ČMOSA