Archivy

V. zasedání ÚV ČMOSA ve VZ Bedřichov – Špindlerův Mlýn

Ve dnech 24.-25.10.2023 se ve VZ Bedřichov konalo v pořadí již V. zasedání Ústředního výboru ČMOSA. Členové ústředního výboru pod dohledem Revizní komise ČMOSA projednali, vzali na vědomí a schválili řadu závažných materiálů dle jednotlivých bodů schváleného pořadu jednání tohoto zasedání.

Mezi projednávanými tématy se objevila např. Zpráva o činnosti Předsednictva ČMOSA a Kanceláře odborového svazu, Zpráva o činnosti Revizní komise ČMOSA, Zpráva o výsledku hospodaření ČMOSA za 1. pololetí 2023 a schválení změn vnitrosvazových dokumentů (Jednací řád Předsednictva ČMOSA a Jednací řád Ústředního výboru ČMOSA). Dále byli zúčastnění informováni o probíhající 1. etapě rekonstrukce rekreační nemovitosti ČMOSA v Řevnicích u Prahy (rekonstrukce koupelny, WC a fasády rekreační chaty) a přípravě II. etapy rekonstrukce této nemovitosti ČMOSA (zřízení ekologické čističky odpadních vod). V rámci diskuze byly probrány mj. aktuální problémy v základních organizacích ČMOSA i jednotlivých subjektů.

Již tradičně vystoupili v rámci 1. dne zasedání zástupci AČR, MO a ČMKOS, jmenovitě pak generálmajor Ing. Miloslav Lafek, zástupce NGŠ – inspektor AČR (zástup za NGŠ generálporučíka Ing. Karla Řehku, který se nezúčastní z důvodu zahraniční pracovní cesty), Ing. Pavel Jahoda, pověřený ředitel odboru řízení organizací sekce majetkové MO (zástup za vrchní ředitelku sekce majetkové MO Ing. Martu Kopeckou, která se nemohla z důvodu řešení neodkladných pracovních záležitostí zasedání zúčastnit), Ing. Robert Vágner, ředitel odboru platové politiky MO, Ing. Hana Pivoňková, hlavní metodik pro oblast pracovněprávních vztahů sekce státního tajemníka MO, a Josef Středula, předseda ČMKOS. Zasedání se v roli hosta zúčastnila též Ing. Michaela Baraníková, pověřená ředitelka VLRZ, p. o.

ČMOSA

Dnes

  • Neděle 26. května 2024
  • Svátek má Filip
  • Zítra má svátek Valdemar
  • Je 22. týden
318405