Archivy

Předseda ČMOSA se setkal s novým ředitelem VTÚ, s.p., a ředitelem VTÚLaPVO Praha

Předseda ČMOSA p. Michal Petrovka setkal s novým ředitelem státního podniku Vojenský technický ústav Ing. Jiří Kašpárkem (pozn.: Jiří Kašpárek, který dosud působil jako ředitel LOM Praha Trade a. s., byl jmenován do funkce ředitele VTÚ ministryní obrany Mgr. Janou Černochovou ke dni 15. února 2023, a to na základě odsouhlasení návrhu na jeho jmenování vládním výborem pro personální nominace).

Seznamovací schůzka za účelem nastavení budoucí spolupráce byla iniciována i s ohledem na skutečnost, že nově jmenovaný ředitel bude nucen řešit závažné problémy, kterým státní podnik čelí, což s sebou ponese řadu problematických situací.

Úkolem nového ředitele je především stabilizace personální situace, přepracování obchodního a finančního plánu na letošní rok, který odmítla dozorčí rada, zajištění řádného chodu tohoto strategického podniku pro obranyschopnost státu a pokračování důležitých projektů. Strategický význam tohoto státního podniku je zřejmý již z jeho poslání, neboť VTÚ je poskytovatelem technických, vojensko-technických, technicko-organizačních a technicko-ekonomických služeb, řešení, činností a procesů spojených nebo souvisejících s rozvojem schopností Armády České republiky, ozbrojených bezpečnostních sborů a integrovaného záchranného systému včetně civilního sektoru ve vybraných oborech a technologiích.

Vzhledem k tomu, že Jiří Kašpárek působil v minulosti na několika pozicích ve VTÚ (naposledy v letech 2019 až 2021 jako ředitel úseku speciální výroby) a disponuje četnými zkušenostmi z obchodu i výrobního úseku ve státním podniku, z finanční oblasti a z řízení projektů, navíc působil i v armádě a na ministerstvu obrany, tak jistě rychle zúročí své zkušenosti při řešení problémů a dosáhne tak i v případě VTÚ, s.p., kladných hospodářských výsledků a úspěšné realizace významných projektů. O své fundovanosti během setkání přesvědčil i předsedu ČMOSA, schůzka proběhla v přátelské atmosféře a spolupráce byla úspěšně nastavena.

Následně se uskutečnilo i setkání předsedy ČMOSA s ředitelem Vojenského technického ústavu letectva a protivzdušné obrany Praha Ing. Liborem Tomolyou, který byl do funkce ředitele tohoto odštěpného závodu jmenován dne 1. ledna 2022.

Během této schůzky se předseda ČMOSA obeznámil s chodem závodu, realizovanými a připravovanými opatřeními, které přispějí k další stabilizaci a dosažení kladných hospodářských výsledků závodu. Je zřejmé, že Libor Tomolya, který v minulosti získal rozsáhlé zkušenosti v řízení, velení a všestranném zajišťování úkolů základny stálé připravenosti podle schválené působnosti a s ohledem na jeho dlouholetou praxi na velitelských pozicích v řízení a velení základně letectva (působil mj. jako zástupce velitele 24. základny dopravního letectva Praha – Kbely), a to včetně mezinárodních zkušeností, již nyní dle všeho naplnil očekávání v zúročení zkušeností ve prospěch VTÚLaPVO Praha.

Seznamovací schůzka tedy i zde proběhla ve velmi vstřícné atmosféře, předseda ČMOSA byl seznámen se všemi výsledky, domluva o spolupráci byla úspěšná.

Předseda ČMOSA s novým ředitelem VTÚ J. Kašpárkem
Předseda ČMOSA s ředitelem VTÚLaPVO L. Tomolyou

ČMOSA

Dnes

  • Úterý 23. července 2024
  • Svátek má Libor
  • Zítra má svátek Kristýna
  • Je 31. týden
346717