Povodně 2013

Jak pomoci zaměstnancům postiženým povodní – možnosti dané ZP a dalšími právními předpisy

Vícero detailů naleznete v přiloženém dokumentu.

Zásady pro poskytování nenávratných sociálních podpor členům ČMOSA postiženým živelními pohromami

Více informací na tomto odkazu

Pokyny k poskytnutí pomoci postiženým v zatopených oblastech (schválené MO/SP dne 3.6.2013)

Více informací zde

Upozornění! MPSV: Pomáháme lidem postiženým povodněmi

Lidem postiženým povodněmi je stát připraven pomoci. Ministerstvo práce a sociálních věcí upozorňuje, že výplata dávek není ohrožena a úřady práce v postižených oblastech mají pro tyto účely dostatek hotovosti. Lidé, kteří byli postiženi povodní, mají ze zákona o pomoci v hmotné nouzi nárok na mimořádnou okamžitou pomoc v několika případech a mají nárok na volno, pokud se nedostanou kvůli povodni do práce.

Celý článek k přečtení zde

Upozornění pro ZO v rámci Organizační složky státu MO

Upozorňujeme, že přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, řeší pro Organizační složku státu MO, kromě obecně závazných právních předpisů i „Kolektivní smlouva 2012“, ve znění dalších doplňků, platná i pro rok 2013, v článcích 4.8 a 4.9.
Dále připomínáme, že vyřízení důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí při živelní události v rámci Organizační složky státu MO řeší čl. 4.11 písm. f) výše citované kolektivní smlouvy.

Přihlásit se k odběru RSS - Povodně 2013