Orgány a struktura

ZVOLENÉ ORGÁNY ČMOSA a STRUKTURA ČMOSA


(stav ke dni 23. 10. 2021)

Nejvyšším orgánem svazu je sjezd, který se koná jednou za čtyři roky.

V období mezi sjezdy je nejvyšším představitelem odborového svazu ústřední výbor, který má 25 členů.

ČLENOVÉ ÚV ČMOSA

 p.č.  Jméno  Organizace
1.  Dalecká Šárka  AHNM Praha
2.  Doležal Ivan, Ing.  Olomouc
3.  Fetterová Jaroslava  VRÚ Slapy nad Vltavou
4.  Fojtíková Zuzana VLS Lipník nad Bečvou
5.  Havlín Miloslav, Mgr., Ph.D.  UO Brno
6.  Hejzlarová Lenka  Týniště nad Orlicí
7.  Horák Václav, MUDr., MBA.  ÚVN Praha
8.  Hynek Petr  LOM Praha
9.  Choreň Branislav, Mgr.  Praha
10.  Ivica Peter, Ing.  Dobruška
11.  Jandlová Pavlína, Mgr.  Moravská Třebová
12.  Kalusová Jana  VTÚVM Slavičín
13.  Kárníková Romana  VZ hotel Měřín
14.  Keltnerová Renata, Ing.  VLS Horní Planá
15.  Koudelný Pavel  LOM Praha
16.  Němec Radek, Ing. VOP Šenov u Nového Jičína
17.  Obořil Jan, Bc.  Čáslav
18.  Petrovka Michal  AHNM Praha
19.  Piskláková Dana  Štěpánov u Olomouce
20.  Riedl František  VLS Karlovy Vary
21.  Řepa Tomáš, Mgr., Bc., Ph.D.  UO Brno
22.  Vlasáková Milena VOP Šenov u Nového Jičína
23.  Vondrová Lea, Ing.  ÚVN Praha
24.  Wagner Lukáš  VLS Mimoň
25.  Zelinka Luboš  VLS Mimoň

Mezi jednáním ústředního výboru je nejvyšším orgánem odborového svazu předsednictvo a revizní komise ČMOSA.

PŘEDSEDNICTVO ČMOSA

 • je statutárním a výkonným orgánem
 • řídí činnost svazu, v období mezi jednotlivými sjezdy svazu, a to v souladu se stanovami a programovými tezemi svazu
 • Je představitelem svazu ve vztahu k příslušným státním orgánům, zaměstnavatelským subjektům a jejich sdružením, případně jiným institucím, odborovým svazům a k mezinárodním odborovým organizacím a sdružením
 • jeho volební období je čtyřleté
 • předsednictvo svazu tvoří 11 členů
 p.č.  Jméno  Funkce
1.  Dalecká Šárka
2.  Fetterová Jaroslava
3.  Fojtíková Zuzana  místopřededa ČMOSA
4.  Havlín Miloslav, Mgr. Ph.D.
5.  Hejzlarová Lenka
6.  Hynek Petr
7.  Ivica Peter, Ing.
8.  Keltnerová Renata, Ing.
9.  Němec Radek, Ing.
10.  Petrovka Michal  předseda ČMOSA
11.  Vondrová Lea, Ing.  místopřededa ČMOSA

REVIZNÍ KOMISE ČMOSA

 • kontroluje hospodaření ČMOSA, dodržování Stanov ČMOSA, vnitřních předpisů a plnění usnesení ústředního výboru
 • revizní komise je 7 členná
 p.č.  Jméno  Organizace
1.  Boudová Alice  Stará Boleslav
2.  Dočkalová Zdeňka  UO Brno
3.  Honyš Pavel  VLS Heroltovice
4.  Kula Petr  Šenov u Nového Jičína
5.  Mottlová Jitka  Dobruška
6.  Pivoňková Mária  UVN Praha
7.  Švancar Josef  VLS Horní Planá

NÁHRADNÍCI ČLENŮ RK ČMOSA

 p.č.  Jméno  Organizace
1.  Ďurechová Olga  Čáslav

NÁHRADNÍCI ČLENŮ ÚV ČMOSA

 p.č.  Jméno  Organizace
1.  Divecký Václav  Jaroměř
2.  Chmel Tomáš  AHNM Praha
3.  Malá Jana
4.  Ovčáčik Jiří  VOP Šenov u Nového Jičína
5.  Padevět Pavel  Praha
6.  Plaček Josef, Ing.  VLS Plumlov
7.  Steinerová Iva
8.  Sýkora Tomáš
9.  Šerejchová Jindra  Týniště nad Orlicí
10  Žatečka Zdeněk, Ing.

Poslední změna: 01.11.2021

 

 

Dnes

 • Středa 26. ledna 2022
 • Svátek má Zora
 • Zítra má svátek Ingrid
 • Je 5. týden
176917

ČMOSA