Orgány a struktura

ZVOLENÉ ORGÁNY ČMOSA a STRUKTURA ČMOSA


(stav ke dni 09. 11. 2017)

Nejvyšším orgánem svazu je sjezd, který se koná jednou za čtyři roky.

V období mezi sjezdy je nejvyšším představitelem odborového svazu ústřední výbor, který má 25 členů.

ČLENOVÉ ÚV ČMOSA

p.č. Jméno Organizace
1. Boura Petr Bc. VZ 1419 Pardubice
2. Dalecká Šárka AHNM Praha, pracoviště Plzeň
3. Doležal Ivan Ing. VÚ 3255 Olomouc
4. Ďurechová Olga VÚ 7214 Čáslav
5. Felkl František Ing. VSŠ a VOŠ MO Moravská Třebová
6. Fetterová Jaroslava VRÚ Slapy nad Vltavou
7. Fojtíková Zuzana VLS divize Lipník nad Bečvou
8. Hejzlarová Lenka VZ 5512 Týniště nad Orlicí
9. Holubová Marie VLS divize Horní Planá
10. Horák Václav MUDr. ÚVN Praha
11. Hynek Petr LOM Praha, lokalita Kbely
12. Ikoniak Ivan PS 0412 Litoměřice
13. Kalusová Jana VTÚ, s.p.,o.z. VTÚVM Slavičín
14. Kárníková Romana VZ Hotel Měřín
15. Keltnerová Renata Ing. VLS divize Horní Planá
16. Choreň Branislav Mgr. Posádkové velitelství Praha
17. Kořínková Renata Mgr. Kancelář odborového svazu Praha
18. Michálková Lea Ing. ÚVN Praha
19. Němec Radek Ing. VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína
20. Petrovka Michal AHNM Pardubice,pracov.Č.Budějovice
21. Piskláková Dana VZ 5512 Štěpánov u Olomouce
22. Riedl František VLS divize Karlovy Vary
23. Vlasáková Milena VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína
24. Zbořil Josef Ing. Posádka Vyškov
25. Zelinka Luboš VLS divize Mimoň

NÁHRADNÍCI ČLENŮ ÚV ČMOSA

p.č. Jméno Organizace
1. Čech Pavel RNDr. VTÚ, s.p.,o.z.VTÚVM Slavičín
2. Černá Dana VLL Karlovy Vary
3. Holeček David VLS divize SOS H.Králové
4. Holotík Pavel Ing.,Bc. VZ 1590 Praha
5. Ivica Peter Ing. VGHMÚř Dobruška
6. Krásová Dana ÚVN Praha
7. Ovčáčik Jiří VOP CZ, s.p. Šenov u Nového Jičína
8. Padevět Pavel VÚ 3255/CP Praha
9. Plaček Josef Ing. VLS divize Plumlov

Mezi jednáním ústředního výboru je nejvyšším orgánem odborového svazu předsednictvo a revizní komise ČMOSA.

PŘEDSEDNICTVO ČMOSA

 • je statutárním a výkonným orgánem
 • řídí činnost svazu, v období mezi jednotlivými sjezdy svazu, a to v souladu se stanovami a programovými tezemi svazu
 • Je představitelem svazu ve vztahu k příslušným státním orgánům, zaměstnavatelským subjektům a jejich sdružením, případně jiným institucím, odborovým svazům a k mezinárodním odborovým organizacím a sdružením
 • jeho volební období je čtyřleté
 • předsednictvo svazu tvoří 11 členů
p.č. Jméno Funkce
1. Kořínková Renata Mgr. předsedkyně
2. Fojtíková Zuzana místopředsedkyně
3. Petrovka Michal místopředseda
4. Boura Petr Bc.
5. Felkl František Ing.
6. Fetterová Jaroslava
7. Hejzlarová Lenka
8. Horák Václav MUDr.
9. Hynek Petr
10. Kalusová Jana
11. Keltnerová Renata Ing.

REVIZNÍ KOMISE ČMOSA

 • kontroluje hospodaření ČMOSA, dodržování Stanov ČMOSA, vnitřních předpisů a plnění usnesení ústředního výboru
 • revizní komise je 7 členná
p.č. Jméno Organizace
1. Novotný Vítězslav VLS divize Mimoň
2. Dočkalová Zdeňka UO Brno
3. Fikejsová Věra VZ 5512 Týniště nad Orlicí
4. Honyš Pavel, předseda RK VLS divize Lipník nad Bečvou
5. Mottlová Jitka VGHMÚř Dobruška
6. Pivoňková Mária ÚVN Praha
7. Boudová Alice Posádka Stará Boleslav

NÁHRADNÍCI ČLENŮ RK ČMOSA

p.č. Jméno Organizace
1. Lidická Eva VLL Karlovy Vary

Poslední změna: 09.11.2017

 

 

Dnes

 • Pondělí 18. října 2021
 • Svátek má Lukáš
 • Zítra má svátek Michaela
 • Je 43. týden
168534

ČMOSA