Orgány a struktura

ZVOLENÉ ORGÁNY ČMOSA a STRUKTURA ČMOSA


(stav ke dni 23. 10. 2021)

Nejvyšším orgánem svazu je sjezd, který se koná jednou za čtyři roky.

V období mezi sjezdy je nejvyšším představitelem odborového svazu ústřední výbor, který má 25 členů.

ČLENOVÉ ÚV ČMOSA

 p.č.  Jméno  Organizace
1.  Dalecká Šárka  AHNM Praha
2.  Doležal Ivan, Ing.  VÚ 3255 Olomouc
3.  Fetterová Jaroslava  VRÚ Slapy nad Vltavou
4.  Fojtíková Zuzana  VLS Lipník nad Bečvou
5.  Havlín Miloslav, Mgr., Ph.D.  UO Brno
6.  Hejzlarová Lenka  ALog Týniště nad Orlicí
7.  Horák Václav, MUDr., MBA.  ÚVN Praha
8.  Hynek Petr  LOM Praha
9.  Choreň Branislav, Mgr.  Posádkové velitelství Praha
10.  Ivica Peter, Ing.  VGHMÚř Dobruška
11.  Jandlová Pavlína, Mgr.  VSŠ a VOŠ Moravská Třebová
12.  Kalusová Jana  VTÚVM Slavičín
13.  Kárníková Romana  VZ hotel Měřín
14.  Keltnerová Renata, Ing.  VLS Horní Planá
15.  Koudelný Pavel  LOM Praha
16.  Němec Radek, Ing.  VOP Šenov u Nového Jičína
17.  Obořil Jan, Bc.  VÚ 7214 Čáslav
18.  Petrovka Michal  AHNM Praha
19.  Piskláková Dana  ALog Štěpánov u Olomouce
20.  Riedl František  VLS Karlovy Vary
21.  Řepa Tomáš, Mgr., Bc., Ph.D.  UO Brno
22.  Vlasáková Milena  VOP Šenov u Nového Jičína
23.  Vondrová Lea, Ing.  ÚVN Praha
24.  Wagner Lukáš  VLS Mimoň
25.  Zelinka Luboš  VLS Mimoň

Mezi jednáním ústředního výboru je nejvyšším orgánem odborového svazu předsednictvo a revizní komise ČMOSA.

PŘEDSEDNICTVO ČMOSA

 • je statutárním a výkonným orgánem
 • řídí činnost svazu, v období mezi jednotlivými sjezdy svazu, a to v souladu se stanovami a programovými tezemi svazu
 • Je představitelem svazu ve vztahu k příslušným státním orgánům, zaměstnavatelským subjektům a jejich sdružením, případně jiným institucím, odborovým svazům a k mezinárodním odborovým organizacím a sdružením
 • jeho volební období je čtyřleté
 • předsednictvo svazu tvoří 11 členů
 p.č.  Jméno  Funkce
1.  Dalecká Šárka
2.  Fetterová Jaroslava
3.  Fojtíková Zuzana  místopředseda ČMOSA
4.  Havlín Miloslav, Mgr. Ph.D.
5.  Hejzlarová Lenka
6.  Hynek Petr
7.  Ivica Peter, Ing.
8.  Keltnerová Renata, Ing.
9.  Němec Radek, Ing.
10.  Petrovka Michal  předseda ČMOSA
11.  Vondrová Lea, Ing.  místopředseda ČMOSA

REVIZNÍ KOMISE ČMOSA

 • kontroluje hospodaření ČMOSA, dodržování Stanov ČMOSA, vnitřních předpisů a plnění usnesení ústředního výboru
 • revizní komise je 7 členná
 p.č.  Jméno  Organizace
1.  Boudová Alice  Posádka Stará Boleslav
2.  Dočkalová Zdeňka  UO Brno
3.  Honyš Pavel  VLS Heroltovice
4.  Kula Petr  VOP Šenov u Nového Jičína
5.  Mottlová Jitka  VGHMÚř Dobruška
6.  Pivoňková Mária  ÚVN Praha
7.  Švancar Josef  VLS Horní Planá

NÁHRADNÍCI ČLENŮ RK ČMOSA

 p.č.  Jméno  Organizace
1.  Ďurechová Olga VÚ 7214 Čáslav

NÁHRADNÍCI ČLENŮ ÚV ČMOSA

 p.č.  Jméno  Organizace
1.  Divecký Václav  Úsek oprav Jaroměř
2.  Chmel Tomáš  AHNM Praha
3.  Malá Jana
4.  Ovčáčik Jiří  VOP Šenov u Nového Jičína
5.  Padevět Pavel  AKIS Praha
6.  Plaček Josef, Ing.  VLS Plumlov
7.  Steinerová Iva
8.  Sýkora Tomáš
9.  Šerejchová Jindra  ALog Týniště nad Orlicí
10  Žatečka Zdeněk, Ing.

Poslední změna: 01.11.2021

 

 

Dnes

 • Sobota 13. srpna 2022
 • Svátek má Alena
 • Zítra má svátek Alan
 • Je 33. týden
194863

ČMOSA