BOZP

Novinky v oblasti BOZP rezortu Ministerstva obrany

Celý článek k přečtení zde.

Vyhláška (Ministerstva zdravotnictví) č. 107/2013 Sb.

Zde naleznete více informací na dané téma.

Je k pracovnělékařským prohlídkám třeba písemná smlouva s registrujícím praktickým lékařem zaměstnance?

Zde naleznete plné znění článku.

Práce v zimním kalendářním období

Zde naleznete plné znění článku.

Přehled základních právních a ostatních předpisů vztahujících se k problematice BOZP

Zde naleznete plné znění článku.

Změny v souvislosti s odškodňováním pracovních úrazů

Zde se můžete dočíst více na dané téma.

BOZP - práce v horku

Zde se můžete dočíst více na téma BOZP - práce v horku.

Může se jako ochranný nápoj poskytnout obyčejná voda z vodovodního řadu?

Ochrana zdraví při práci s rizikovými faktory mikroklimatických podmínek je řešeno nařízením vlády č.361/2007 Sb., § 3 - § 7, poskytování ochranných nápojů § 8. Poslední
novelou, která zasáhla i do problematiky poskytování ochranných nápojů, je nařízení vlády
č.93/2012 Sb.

Podle § 8 odst. 2 posledního znění nařízení vlády č.361/2007 Sb., se poskytuje pro
ochranu před zátěží teplem při pracích zařazených do třídy I až IIIa jako ochranný
nápoj "...přírodní minerální voda slabě mineralizovaná, pramenitá voda nebo voda
splňující obdobné mikrobiologické, fyzikální a chemické požadavky jako u jmenovaných
vod."
Protože byl vypuštěn požadavek, že musí být jako ochranný nápoj podávána mj. "balená
voda" je logické, že pitná voda z vodovodního řádu bude splňovat požadavky kladené § 8
odst. 2 uvedeného nařízení vlády č.361/2007 Sb.
Připomínám, že podle § 53 odst. 1 téhož nařízení : "prostor určený pro práci musí být
zásoben pitnou vodou v množství postačujícím pro potřeby pití zaměstnanců a zajištění
předlékařské pomoci" a to bez ohledu na případnou tepelnou zátěž.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - BOZP