Aktuality

J. Středula jednal s odboráři a vedením státního podniku LOM Praha

Na pracovní návštěvu mezi odboráře státního podniku LOM Praha zavítal dnes předseda Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula v doprovodu předsedkyně ČMOS civilních zaměstnanců armády Jitky Šebkové.

Celý článek k přečtení na adrese: http://www.e-sondy.cz/aktualne/4412-3/j-stredula-jednal-s-odborari-a-ved...

Prodloužení platnosti Kolektivní smlouvy 2012

Upozorňujeme základní organizace ČMOSA působící v rámci organizační složky státu MO, že v souladu s čl. 7.9. Kolektivní smlouvy 2012 v platném znění se její platnost prodlužuje i na rok 2015.

Návrh státního rozpočtu na rok 2015

Sdělujeme, že vláda ČR na svém zasedání dne 22.září 2014, schválila návrh
státního rozpočtu na rok 2015 včetně navýšení objemu prostředků na platy
zaměstnanců ve veřejné správě a službách. Na základě návrhu odborů rozhodla, že
základní nárůst platů zaměstnanců ve veřejné správě a službách bude ve výši 3,5 %.
Původní záměr realizace tohoto opatření byl od 1.ledna 2015, ale bude na základě
rozhodnutí vlády ČR realizován již od 1.listopadu 2014.
V souvislosti s tím připomínáme, že uvedený nárůst platů na rok 2015, včetně
posunu jeho uplatnění již od 1.listopadu tohoto roku vyplynul z náročných jednání
odborů (zejména ČMKOS a v něm sdružených odborových svazů) na úrovni MPSV,
MF, vlády ČR a tripartitních partnerů.
Další informace a způsob realizace v rámci rezortu sdělíme po schválení
státního rozpočtu Parlamentem ČR a úpravy nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o
platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, v platném znění.
Uvedená opatření se v rezortu MO týkají zaměstnanců v organizační složce
státu MO a příspěvkových organizací MO.

První společné jednání národní a krajských tripartit: Tématem hospodářský růst a zaměstnanost

Zástupci Rady hospodářské a sociální dohody ČR se v pondělí 10. listopadu 2014 setkali k historicky prvnímu společnému jednání s krajskými tripartitami. Hlavními tématy, které se projednaly v pražském Lichtenštejnském paláci, byly podpora hospodářského růstu a zaměstnanosti, čerpání evropských prostředků, reforma středního školství a také sociální dialog v krajích.

Celý článek k přečtení na adrese: http://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/prvni-spolecne-jednani-nar...

Pracovnělékařské služby v roce 2014

Více o dané problematice se můžete dočíst v tomto dokumentu.

Nové webové stránky „STÁTNÍ SLUŽBA“

Úřad vlády ČR představil nové webové stránky www.statnisluzba.cz, jejichž cílem je zvýšit povědomí zejména odborné veřejnosti a médií o fenoménu státní služby a jejím významu pro Českou republiku. Na této webové stránce najdete mimo jiné:

harmonogram implementace
institucionální působnost – kterých úřadů se státní služba týká
osobní působnost – kdo bude a nebude úředníkem.
Dále zde najdete mimo jiné odkaz na principy státní služby, význam státní služby, na mýty a fakta, řadu odkazů na legislativní dokumenty a analýzy. Naleznete zde také kontakty na hlavní garanty předkladatele návrhu zákona o státní službě apod.

Nová cesta pro Evropu: Plán Evropské odborové konfederace pro investice, udržitelný růst a kvalitní pracovní místa

Evropská odborová konfederace (EOK) a její členské organizace vedou dlouhodobou kampaň, jejímž cílem je, aby Evropská unie „změnila kurz“ a přijala evropský program oživení, který se prioritně zaměří na vytváření pracovních míst a prosazování evropského sociálního modelu.

Zde si můžete přečíst celý článek.

Práce přesčas mýtů zbavená

O práci přesčas, jejím nařizování a odměňování se jak mezi zaměstnavateli tak i zaměstnanci stále šíří řada mýtů a omylů. Někdy z neznalosti, ale i cíleně. Častým zdrojem omylů je i poněkud rozdílná úprava odměňování práce přesčas u zaměstnavatelů poskytujících platy (např. organizační složky státu nebo příspěvkové organizace) a u zaměstnavatelů poskytujících mzdy. Proto považujeme za vhodné si základní současně platné zásady týkající se práce přesčas připomenout.

V příloze si můžete přečíst celý článek.

Dohoda o sjednávání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou

Dne 16. září 2013 byla podepsána "Dohoda o sjednávání a opakování pracovních poměrů na dobu určitou". Týká se možnosti uzavírat pracovní poměr opakovaně v případech, kdy po zaměstnavateli nelze ze specifických důvodů požadovat sjednávání pracovního poměru na dobu neurčitou. (jedná se o specifické profese).

Sjezd armádních odborářů

Informace ze VI. Sjezdu ČMOSA, který se konal ve dnech 7. - 8. prosince 2012 ve VZ Bedřichov – Špindlerův Mlýn očima redaktora A reportu Pavla Langa si můžete stáhnout zde.

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuality