Aktuality

Indispoziční volno

Na základě dotazů upozorňujeme, že Ministerstvo obrany v úplném znění Kolektivní smlouvy 2012, ve znění 8. doplňku v čl. 4.15, který upravuje indispoziční volno, je ne zcela srozumitelně vyznačeno na kolik dní indispozičního volna vzniká zaměstnancům nárok. Podle 8. doplňku KS 2012 mají zaměstnanci nárok na 5 dní indispozičního volna.

8. doplněk Kolektivní smlouvy 2012

Předsednictvo ČMOSA sděluje, že dnem 1. dubna 2016 nabývá účinnosti 8. doplněk Kolektivní smlouvy 2012.

Kolektivní dohoda, která se vztahuje na státní zaměstnance

Předsednictvo ČMOSA sděluje, že dnem 1. dubna 2016 nabývá účinnosti Kolektivní dohoda, která se vztahuje na státní zaměstnance vykonávající státní službu v Ministerstvu obrany jako služebním úřadu, v Úřadu pro obrannou standardizaci, katalogizaci a státní ověřování jakosti v Krajském vojenském velitelství Ústí nad Labem. Pro státní zaměstnance vykonávající službu v ostatních služebních úřadech budou vydány služební předpisy, který budou upravovat práva státních zaměstnanců obdobně jako výše uvedená kolektivní dohoda.

Hospodaření odborových organizací a spolků

Leták publikace Hospodaření odborových organizací a spolků. Předpokládaná doba vydání - II. polovina měsíce března 2016.


Kolektivní dohoda vyššího stupně

Dne 22. prosince 2015 byla uzavřena pro státní zaměstnance Kolektivní dohoda vyššího stupně mezi 4 odborovými svazy sdružujícími státní zaměstnance (včetně ČMOSA) a vládou ČR s platností od 1. ledna 2016 na jeden rok. V podmínkách rezortu Ministerstva obrany se vztahuje na MO – ústřední orgán státní správy, ÚřOSKSOJ, KVV a Újezdní úřady vojenských újezdů.

V současné době Českomoravský odborový svaz civilních zaměstnanců armády (ČMOSA) připravuje podklady pro kolektivní vyjednávání o uzavření tzv. „rezortní“ Kolektivní dohody.

V této dohodě bychom chtěli především dojednat některé další benefity a zpřesňující podmínky např. pro poskytování volna ze zdravotních důvodů bez povinnosti doložení dokladu o neschopnosti výkonu služby (v trvání 5 dnů v průběhu kalendářního roku), bez krácení platu, podmínky pro využití rekreačních zařízení a další.

Celý dokument k přečtení zde.

Uložení Kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2016

V Částce 15 Sbírky zákonů bylo zveřejněno Sdělení Ministerstva práce a sociálních věcí č.42/2016 Sb., o uložení Kolektivní dohody vyššího stupně na rok 2016

Zlaté české ručičky

Dne 8. února 2016 vyhlásila Českomoravská konfederace odborových svazů soutěž pro žáky středních škol o titul "Zlaté české ručičky" s podtitulem Vyrob hračku a udělej radost dětem v dětských domovech.
Cílem je ukázat, že ve školách máme mnoho šikovných žáků a žákyň. Nejúspěšnější autoři se mohou těšit na titul "Zlaté české ručičky 2016" a také hodnotné ceny.
Více informací na web stránkách ČMKOS.

Setkání předsedy Senátu se zástupci odborových svazů

Předseda Senátu Milan Štěch přijal 11. února 2016 zástupce odborových svazů sdružených v Českomoravské konfederaci odborových svazů.
Hlavním tématem byla průchodnost zrušení karenční doby a zvýšení nemocenské.
Odbory požadují zrušení karenční doby (neproplácení prvních třech dnů nemoci) a zároveň zavedení sick days - tedy pěti dnů plně hrazené nemocenské, kterou mohou zaměstnanci čerpat v průběhu celého roku.

Zaměstnavatelé vzdorují. Nechtějí proplácet první tři dny nemoci

26.11.2015 12:07
Plán ČSSD na proplácení prvních tří dnů nemoci narazil u firem. Podle nedávného průzkumu Svazu průmyslu je proti návrhu osmdesát procent jeho členů. Svaz odhaduje, že zaměstnavatele by takové opatření ročně stálo tři až pět miliard korun. Snaha levice přimět firmy, aby po sedmi letech znovu proplácely první tři dny nemocenské, míří nejméně do příštích voleb do ztracena. Sociálním demokratům, kteří změnu v nemocenské prosadili do vládního programu, se nepodařilo přesvědčit zaměstnavatele ani koaliční partnery.
"My bychom byli pro, ale jsme v tom sami. Podnikatelům jsem řekla, ať se nebojí, že to tato vláda nemůže bez jejich souhlasu protlačit," prohlásila ministryně práce a sociálních věcí Michaela Marksová. Firmy zneklidnil návrh komunistických poslanců, kvůli kterému by zaměstnanci dostávali 60 procent mzdy od prvního dne nemoci. Jejich novela zákoníku práce prošla v září do druhého čtení i díky hlasům sociálních demokratů a vláda ji ve svém stanovisku přímo neodmítla. Svaz průmyslu odhaduje, že zaměstnavatele by takové opatření ročně stálo tři až pět miliard korun."Dá se čekat výrazné zvýšení nemocnosti, vyšší náklady i administrativa a v důsledku toho omezování současných benefitů pro zaměstnance. Když se například zrušily poplatky u lékaře, ve firmách se to hned projevilo a prudce vzrostl počet lidí, kteří hlásí návštěvu u doktora. Tady čekáme ten samý efekt," uvedl Petr Jonák z představenstva Svazu průmyslu. Ministryně Marksová kvůli odporu zaměstnavatelů uvažuje i o variantě, že by první tři dny nemoci neproplácely firmy, ale stát z pojištění. "Teď to ale není reálné, protože by to bylo strašně drahé," dodává Marksová. "Trváme na našem negativním stanovisku. Zavázali jsme se, že nejdříve musíme mít souhlas tripartity, což zatím nemáme," dodal ministr financí Andrej Babiš.

NOVINKY legislativy v oblasti BOZP

Upozorňujeme na novinky legislativy v oblasti BOZP v závěru roku 2015 :

- nařízení vlády č. 291/2015 Sb., o ochraně zdraví před neionizujícím zářením
účinnost : 18. 11. 2015
zrušené předpisy : nařízení vlády č. 1/2008 Sb., nařízení vlády č. 106/2010 Sb.

- vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích
účinnost : 1. 1. 2016

- vyhláška č. 271/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 277/2004 Sb., o stanovení zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel (vyhláška o zdravotní způsobilosti k řízení motorových vozidel), ve znění pozdějších předpisů
účinnost : 5. 11. 2015

- nařízení vlády č. 276/2015 Sb., o odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění způsobené pracovním úrazem nebo nemoci z povolání
účinnost : 26. 10. 2015

- zákon č. 267/2015 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
účinnost : 1. 12. 2015

- zákon č. 205/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, zrušuje se zákon č. 266/2006 Sb., o úrazovém pojištění zaměstnanců, a zrušují nebo mění se něktreré další zákony
účinnost : 1. 10. 2015

Zpracoval : J.Hahn, 23.11.2015

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuality