Aktuality

Svátek a dovolená - metodický výklad

Vzhledem k tomu, že v poslední době vznikly u některých útvarů a zařízení nejasnosti s čerpáním dovolené ve svátek u zaměstnanců pracujících ve směnných a nepřetržitých režimech práce, obrátily se příslušné orgány MO ČR, po dohodě s ČMOSA, s žádostí o výklad této problematiky na MPSV ČR. V této souvislosti byly MPSV ČR položeny následující dotazy s žádostí o závazný výklad:
„1) Zaměstnanec čerpá dovolenou v rozsahu týdne, v tomto týdnu je svátek, který připadne na jeho obvyklý pracovní den. Náleží zaměstnanci v pracovník poměru za den svátku nekrácený plat (§ 135 odst. 1 zákoníku práce) nebo náhrada platu ve výši průměrného výdělku (§ 222 odst. 1 zákoníku práce)? Podle našeho názoru, protože se podle § 219 odst. 2 zákoníku práce taková dovolená zaměstnanci nezapočítává, je mu poskytován nekrácený plat podle § 135 odst. 1 zákoníku práce.
2) Zaměstnanec, který koná práci pro zaměstnavatele na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, má současně sjednán harmonogram pracovní doby a nemá sjednáno poskytnutí dovolené podle § 77 odst. 3 zákoníku práce, je povinen pracovat i v den, na který připadl svátek. Pokud není účelné, efektivní a hospodárné, aby zaměstnanec v den svátku práci konal, je nezbytné upravit s dostatečným předstihem rozvržení pracovní doby. Na zaměstnance konajícího práci na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr se podle § 77 odst. 2 písm. h) zákoníku práce nevztahuje ustanovení o platu, a proto nelze u takové osoby aplikovat ustanovení § 135 odst. 1 zákoníku práce. Je tento postup správný?
3) Zaměstnanec koná práci pro zaměstnavatele na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, má sjednán harmonogram pracovní doby a má rovněž sjednáno poskytnutí dovolené podle § 77 odst. 3 zákoníku práce. Není-li aplikace ustanovení § 125 dost. 1 zákoníku práce u takového zaměstnance možná a není účelné, efektivní a hospodárné, aby zaměstnanec v den svátku práci konal, je zaměstnavatel oprávněn nařídit zaměstnanci čerpání dovolené. Doba dovolené je překážkou v práci, za kterou nelze poskytovat odměnu, ale její náhradu ve výši průměrného výdělku.
Nárok na dovolenou je možné sjednat za podmínek uvedených v § 199, 206 a v části deváté zákoníku práce. Proto dovolená nařízená v den svátku se podle části deváté (§ 219 odst. 2) zákoníku práce do sjednaného rozsahu dovolené nezapočítává. Je tento postup správný?“
Na základě této žádosti MPSV ČR poskytlo následující výklad této problematiky (tj. svátek v době dovolené):
„Plat je v § 109 odst. 3 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, definován jako plnění poskytované vymezeným okruhem zaměstnavatelů zaměstnancům za vykonanou práci. Vznik práva na plat je proto obecně podmíněn faktickým výkonem práce, nikoliv pouhou existencí pracovněprávního vztahu, pokud zákoník práce výslovně nestanoví z tohoto principu výjimku. Jde o poskytování (nekrácení) platu při poskytnutí náhradního volna za práci přesčas (§ 127 odst. 1) a ve svátek (§ 135 odst. 2) nebo v případě, kdy zaměstnanec nepracoval proto, že svátek připadl na jeho obvyklý pracovní den (§ 135 odst. 1). Podmínkou, aby měl zaměstnanec v den svátku právo na plat je, že nepracoval výhradně z důvodu svátku (zaměstnavatel mu nenařídil práci a proto mu ve svátek odpadla směna).
Jestliže v době, kdy čerpá dovolenou, připadne svátek na den, který by byl jinak jeho obvyklým pracovním dnem, nezapočte se mu podle § 219 odst. 2 zákoníku práce tento den do dovolené. To však neznamená, že se tím jeho dovolená přeruší. Proto důvodem, proč zaměstnanec nepracuje, není v tomto případě skutečnost, že na jeho obvyklý pracovní den připadl svátek, ale čerpání dovolené. Za den svátku tedy zaměstnanci přísluší náhrada platu ve výši průměrného výdělku (§ 222 odst. 1 zákoníku práce). Postup podle § 135 odst. 1 zákoníku práce se v tomto případě neuplatní.
V případě odměňování mzdou popřípadě odměnou z dohody ‚je-li se zaměstnancem sjednána dovolená) výše uvedený problém nenastane; v době dovolené přísluší náhrada ve výši průměrného výdělku.
Pro upřesnění uvádíme, že zaměstnavatel zaměstnanci rozvrhuje pracovní dobu a taktéž určuje dobu čerpání dovolené. Pokud by zaměstnavatel zaměstnanci pracovní dobu na den svátku rozvrhl a následně mu určil čerpání dovolené, § 219 zákoníku práce by se uplatnil i v případě zaměstnance pracujícího na základě dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr, neboť dovolenou lze u těchto zaměstnanců sjednat pouze za podmínek uvedených v části deváté zákoníku práce (§ 77 odst. 3).“
Závěrem můžeme konstatovat, že jsme velmi rádi, že MPSV ČR potvrdilo výklad, který ČMOSA uplatňuje již mnoho let.
Jan Košta, pracovník K ČMOSA

Danění masáží (2018)

Poskytovat příspěvky z FKSP na masáže pro zaměstnance je dle vyh|ášky č. 114/2002 sb., možné. Zda je bude organizace poskytovat je na jejím uvážení. Každá organizace sestavuje rozpočet fondu a stanoví si i způsob jeho čerpání.

... více informací ZDE

Vyhodnocení kolektivní smlouvy

Žádáme ty ZO ČMOSA, které tak ještě neučinily, aby neprodleně zaslaly Kanceláři ČMOSA zprávu o vyhodnocení KS 2017 za 2.pololetí 2017.

Děkuji za pochopení.
Jan Košta
kancelář ČMOSA

Přehled rekondičních pobytů

ZDE naleznete nové informace k rekondičním pobytům v roce 2018,
které pro vás Odborový svaz zabezpečil. Přehled o cenách, počtech a termínech.

Čeho jsme dosáhli v roce 2017

Základní oblasti:
- pracovně právní problematika, zaměstnanost, kolektivní vyjednávání
- zahraniční styky
- oblast sociální
- mzdy a platy
- bezpečnost a ochrana při práci
- vnitrosvazová činnost
... více informací ZDE

Ukončení stávkové pohotovosti odborových svazů, působících ve veřejné správě a službách

Odborové svazy, působící ve veřejné správě a službách, oceňují vstřícný postoj Vlády ČR, která dne 25. září 2017 splnila svůj slib a schválila konkrétní vládní nařízení, která od 1. listopadu 2017 zvyšují tarifní platy zaměstnanců veřejných služeb a správy o deset a v případě pedagogických zaměstnanců v regionálním školství o patnáct procent. Vláda ČR nezapomněla ani na zaměstnance ve zdravotnictví, kterým se zvýší platové tarify také o deset procent, a to od 1. ledna 2018, jak umožňuje systém financování zdravotní péče.

Odborové svazy, působící ve veřejné správě a službách, ukončily stávkovou pohotovost ve 12.00 hodin dne 26. 9. 2017, vyjma Českomoravského odborového svazu pracovníků školství, který stávkovou pohotovost odvolal již dne 25. 9. 2017. Odborový svaz zdravotnictví a sociální péče nadále setrvává ve stávkové pohotovosti – důvodem je situace na jihomoravské záchrance.

V Praze dne 26. 9. 2017

Bc. Pavel Bednář, v. r.
předseda Odborového svazu státních orgánů a organizací,
mluvčí odborových svazů rozpočtové sféry

Zrušení stávkové pohotovosti dne 26. 9. 2017

Vláda dnes 25.9.2017 na svém jednání schválila všechna nařízení vlády, dle kterých se zvyšují platové tarify ve veřejném sektoru, viz níže uvedený odkaz. Z tohoto důvodu náš odborový svaz již dnes nahlásil zrušení stávkové pohotovosti Bc. Bednářovi, mluvčímu RoPo svazů. Podle jeho vyjádření se předpokládá zrušení stávkové pohotovosti dne 26. 9. 2017 ve 12 hod., tj. až všechny zúčastněné odborové svazy zruší stávkovou pohotovost, může to být i o něco déle, až bude vydána tisková zpráva ČMKOS.

https://www.vlada.cz/cz/clenove-vlady/premier/projevy/bohuslav-sobotka-s...

Koalice dnes schválila zvýšení platů učitelů i veřejných zaměstnanců

Před Úřadem vlády se politikům připomněli odboráři, akademici a doktorandi
Platy učitelů se od 1. listopadu zvýší o 15 procent, platy ostatních zaměstnanců ve státní správě o 10 procent. Dnes ráno se na tom shodla vládní koalice. Na twitteru to oznámil premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Dohodnuté zvýšení i jeho termín je v souladu s požadavky odborů.

Celý článek k přečtení na webu eSondy zde: http://www.e-sondy.cz/aktualne/6765-3/koalice-dnes-schvalila-zvyseni-pla...

Odbory veřejného sektoru zůstávají zatím ve stávkové pohotovosti, dokud vláda neschválí nařízení o růstu platů. Stávku a protesty teď nepřipravujeme!

Koaliční ČSSD, hnutí ANO a lidovci se dohodli na růstu platů pro učitele a státní zaměstnance od letošního listopadu. Po pondělním ranním jednání to oznámili lídři koalice. Učitelům se platy zvýší o 15 procent, ve veřejném sektoru vzrostou o deset procent.
https://www.novinky.cz/domaci/448808-ucitele-dostanou-pridano-o-15-proce...

Stávková pohotovost ve věci navýšení platů

Ke školským odborům, které do stávkové pohotovosti vstoupily už v úterý, se připojil i ČMOSA.
Celkem je to 13 svazů. Odborové svazy trvají na zvýšení tarifů učitelům o 15 procent a ostatním o 10 procent od listopadu 2017.
Oznámení o vyhlášení stávkové pohotovosti ČMOSA a tiskovou zprávu ČMKOS naleznete zde.
Odkaz na mimořádný brífink ke stávkové pohotovosti z 6. září 2017:
https://www.youtube.com/watch?v=nLqY8dCmWWk

stavkova-pohotovost

Stránky

Přihlásit se k odběru RSS - Aktuality