Zásady pro poskytování nenávratných sociálních podpor členům ČMOSA postiženým živelními pohromami

Více informací na tomto odkazu