Pokyny k poskytnutí pomoci postiženým v zatopených oblastech (schválené MO/SP dne 3.6.2013)

Více informací zde