Upozornění pro ZO v rámci Organizační složky státu MO

Upozorňujeme, že přerušení práce způsobené nepříznivými povětrnostními vlivy, řeší pro Organizační složku státu MO, kromě obecně závazných právních předpisů i „Kolektivní smlouva 2012“, ve znění dalších doplňků, platná i pro rok 2013, v článcích 4.8 a 4.9.
Dále připomínáme, že vyřízení důležitých osobních, rodinných nebo majetkových záležitostí při živelní události v rámci Organizační složky státu MO řeší čl. 4.11 písm. f) výše citované kolektivní smlouvy.