Stanovisko Českomoravské konfederace odborových svazů k návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění

Stanovisko naleznete zde.

Tags: