Možnosti finanční pomoci ke zmírnění následků povodní (živelní pohromy)

Více detailů naleznete zde.

Tags: