Danění masáží (2018)

Poskytovat příspěvky z FKSP na masáže pro zaměstnance je dle vyh|ášky č. 114/2002 sb., možné. Zda je bude organizace poskytovat je na jejím uvážení. Každá organizace sestavuje rozpočet fondu a stanoví si i způsob jeho čerpání.

... více informací ZDE

Tags: