Kousnutí klíštětem jako pracovní úraz?

Je období letních měsíců, letní teploty, místy dešťové přeháňky a to znamená, že dochází k vyššímu výskytu klíšťat. Proto zařazujeme jako velice aktuální článek týkající se kousnutí klíštětem.

Dotaz:

Náš zaměstnanec, který pracoval v lese, zjistil přisáté klíště a obvodní lékař (smluvní lékařka pracovního lékařství měla dovolenou) mu vystavil neschopenku a vyznačil pracovní úraz. Po léčení antibiotiky a následných testech byl výsledek vyšetření na boreliózu negativní. Má zaměstnanec nárok na odškodnění jako za pracovní úraz, když se poškození zdraví neprokázalo?

Odpověď:

Podle definice pojmu pracovní úraz (§ 271k zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce) je pracovním úrazem poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, ke kterému došlo nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným působením zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním. Pracovním úrazem není tedy jen tělesné zranění, které nastalo nezávisle na vůli poškozeného nenadálým zevním násilím, nýbrž vůbec porušení zdraví, k němuž došlo nezávisle na vůli poškozeného, jestliže toto porušení zdraví bylo způsobeno zevními vlivy, které jsou svou povahou krátkodobé.

Zkoumání existence tzv. úrazového děje je pak tedy rozhodujícím momentem pro posouzení, zda došlo či nedošlo k pracovnímu úrazu. V daném případě podle mého názoru jde jednoznačně o pracovní úraz, neboť zde došlo nezávisle na vůli zaměstnance k jeho poškození zdraví. Zde není třeba prokazovat boreliózu, stačí onen úrazový děj, kdy došlo ke kousnutí klíštětem, klíště bylo odstraněno a lékař uznal za vhodné nasadit léčbu antibiotiky. V praxi se za pracovní úraz považuje i např. úpal zaměstnance a ten také nemusí mít další následky. Kousnutí klíštětem je běžný pracovní úraz zaměstnanců v lesnictví a zahradnictví.

Zpracoval : J.Hahn, dne 11.8.2016

Tags: