NOVINKY legislativy v oblasti BOZP

Upozorňujeme na novinky legislativy v oblasti BOZP v letních měsících roku 2016 :

- zákon č. 147/2016 Sb., kterým se mění zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění pozdějších předpisů
účinnost : od 1. 7. 2016

- nařízení vlády č. 217/2016 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací
účinnost : od 30. 7. 2016

- zákon č. 45/2016 Sb., zákon o službě vojáků v záloze
účinnost : od 1. 7. 2016

- zákon č. 46/2016 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů
účinnost : od 1. 7. 2016

- zákon č. 47/2016 Sb., zákon, kterým se mění zákon č. 585/2004 Sb., o branné povinnosti jejich zajišťování (branný zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
účinnost : od 1. 7. 2016

Zpracoval : J.Hahn,18.7.2016

Tags: