UPOZORNĚNÍ na novou legislativu BOZP

Je konec roku 2015 a tudíž Vás chceme upozornit na novou legislativu, která se dotýká oblasti BOZP :

1) Vyhláška č. 338/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů
- účinnost : 31. 12. 2015

2) Vyhláška č. 346/2015 Sb., o postupu při určování výše náhrady za bolest a za ztížení společenského uplatnění vojáků
- účinnost : 1. 1. 2016

3) Vyhláška č. 230/2015 Sb., kterou se mení vyhláška č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov
- účinnost : 1. 12. 2015

4) Vyhláška č. 353/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o FKSP, ve znění pozdějších předpisů
- účinnost : 1. 1. 2016

5) Vyhláška č. 350/2015 Sb., kterou se mění vyhláška č. 134/1998 Sb., kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami, ve znění pozdějších předpisů
- účinnost : 1. 1. 2016

6) Vyhláška č. 336/2015 Sb., o pravidlech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na lodi
- účinnost : 26. 12. 2015

7) Zákon č. 268/2015 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony
- účinnost : 31. 12. 2015

Určitě jste zaregistrovali, že jsem mezi novou legislativu BOZP zařadil i novelu vyhlášky o FKSP, která sice nemá nic společného s oblastí BOZP, ale myslím si, že je dobré o této novele vědět.
Nevím zda Armáda ČR vlastní a používá lodě, přesto pro zajímavost uvádím v přehledu nové legislativy BOZP novou vyhlášku o BOZP na lodi.

VŠE DOBRÉ DO NOVÉHO ROKU 2016
přeje zpracovatel tohoto článku : J.Hahn, 30.12.2015

Tags: