Příspěvek VoZP k rekondičním pobytům

Dobrý den všem.

 Vzhledem k tomu, že podle informací z VoZP stále vznikají (vzestupná tendence) problémy s přiznáváním příspěvku VoZP za rekondiční pobyty z důvodu řádně nedodaných dokladů a podkladů pro přiznání příspěvku a v této souvislosti dochází také i k verbálním útokům při jednání s příslušnými zaměstnanci VoZP.

Žádám Vás o striktní dodržování následujícího postupu:

  1. Pokud budete chtít realizovat příspěvek od VoZP (1500,- Kč) na základě žádosti je nutné, aby každý člen ČMOSA měl  předem vystavenou fakturu na své jméno od Lázní Luhačovice (není možné hradit pobyt Kanceláři ČMOSA  či ve Vašem útvaru předsedovi ZO ČMOSA či zpětně žádat o vystavení faktury)
  2. Není možné kombinovat příspěvek VOZP s příspěvkem z FKSP
  3. Příspěvek je poskytován pouze členům ČMOSA nikoli rodinným příslušníkům
  4. Žádost musí být řádně vyplněna, tj. s razítkem a podpisem příslušné ZO ČMOSA a zaškrtnutím, zda jste členem ČMOSA
  5. Žádost se odesílá s níže uvedenými doklady přímo na centrálu VoZP, (adresa: Ústředí VoZP, Drahobejlova 1404/4, 190 00 Praha 9), nikoli na pobočky VoZP, k čemuž dochází velmi často
  6. K žádosti je nutné doložit následující doklady: daňový doklad o zaplacení rekondičního pobytu, vstupní lékařská prohlídka, výstupní lékařská prohlídka, v případě, že ani na výzvu VoZP nebudou tyto doklady předloženy, příspěvek nebude poskytnut, jelikož se jedná o nenárokové plnění (o tyto doklady si musí každý člen v lázních požádat sám).

V případě, že se budou tyto situace opakovat, je možné, že již nebudeme na příští období účastníky výše uvedeného benefitního programu.

Dnes

  • Středa 26. ledna 2022
  • Svátek má Zora
  • Zítra má svátek Ingrid
  • Je 5. týden
176915

ČMOSA